STARTUJE PILOTAŻ PROGRAMU „EDUKACJA Z WOJSKIEM”

Autor: Podkarpacki UW 2024-04-18 09:47:11

Nowy program edukacyjny obejmie około 3,5 tysiąca szkół z całej Polski. 3-godzinne bloki zajęciowe będą dostosowane do wieku i zainteresowań młodzieży oraz potrzeb danego regionu. W środę (17 kwietnia) Barbara Nowacka, minister edukacji oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej podpisali w tej sprawie list intencyjny.

O bezpieczeństwie należy rozmawiać z dziećmi od najmłodszych lat – podkreśla Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty. – Żyjemy obecnie w niespokojnych czasach, o czym dużo rozmawia się w domach uczniów i wychowanków oraz w szkole. Położenie naszego kraju i województwa w bezpośrednim sąsiedztwie państwa, na terenie którego toczy się wojna, powinno zobowiązywać nas do rozmów i działań, które ukierunkowane są na jak najlepsze przygotowanie się do różnego rodzaju sytuacji. Musimy do tego przygotować też dzieci i młodzież, pomóc im zrozumieć, czym jest bezpieczeństwo, dbałość o nie i przygotować do właściwej reakcji w chwili ewentualnego zagrożenia. „Edukacja z wojskiem” to projekt, dzięki któremu w szkołach zainicjowane zostanie ćwiczenie właściwych kompetencji.

Podczas konferencji prasowej szef MON zaznaczył, że trzeba wejść z edukacją o bezpieczeństwie do szkół.

– Żyjemy w takich czasach, że wszelkie działania, które mogą poprawić bezpieczeństwo, muszą być podjęte. Bezpieczeństwo to nie tylko dobrze uzbrojona armia, to nie tylko siła w sojuszach, ale też siła, mądrość, przygotowanie społeczeństwa. Od przedszkolaka do seniora każdy z nas musi być gotowy na różne wyzwania. Sytuacji zagrożenia nie brakuje każdego dnia. Są nimi klęski żywiołowe, kryzysy, pożary, wypadki. To wszystko dotyka nas gdziekolwiek jesteśmy. Szkoła jest po to, by dawać uczniom niezbędną wiedzę i umiejętności, także wobec sytuacjach kryzysowych – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Edukacja z wojskiem” to 6-tygodniowy (6 maja – 20 czerwca) program edukacyjno-obronny – przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

3-lekcyjne szkolenia połączą teorię i praktykę. Będą zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych. Ich nadrzędnym założeniem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

Program przygotowany we współpracy MON i MEN został opracowany przez żołnierza-nauczyciela.

– Wojsko będzie obecne w szkołach, na lekcjach, wojsko będzie uczyć, będzie oswajać, będzie przygotowywać, będzie wzmacniać odporność polskiego społeczeństwa, młodych ludzi – zaznaczył wicepremier.

17 kwietnia ruszył ogólnopolski nabór do udziału w programie dla szkół. Szkoły zgłaszają swój akces poprzez samorządy. Program jest realizowany w całej Polsce – każda gmina może zgłosić swoją szkołę.

Szczegóły tutaj.

FOT. MEN

© 2018 Super-Polska.pl stat4u