Koncert z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO

Autor: Wielkopolski UW 2024-04-18 09:52:04

W 25. rocznicę przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego, w całym kraju zorganizowane zostały uroczyste wydarzenia. W Poznaniu odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

12 marca 1999 roku Polska przystąpiła do najsilniejszego sojuszu militarnego na świecie. Ten historyczny moment był potwierdzeniem obrania przez Polskę nowego kierunku w międzynarodowej polityce bezpieczeństwa. Podpisanie porozumienia w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego wzmocniło polską armię, jej status na arenie międzynarodowej i umożliwiło zawarcie nowych przymierzy zbrojnych.  

– Finał podjętych starań, uwieńczony w 1999 roku przyjęciem do Sojuszu  Polski, Czech i Węgier, pozwolił otworzyć nowy rozdział w historii naszego bezpieczeństwa i wprowadził kraj do najsilniejszego, największego i najstarszego sojuszu obronnego w historii współczesnego świata. Dziś jesteśmy jego silnym ogniwem – mówiła wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk podczas jubileuszowego koncertu.

W imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek uhonorował osoby szczególnie zasłużone w proces akcesji Polski w NATO i rozwijanie współpracy w ramach Sojuszu - premier Hannę Suchocką oraz marszałka Józefa Zycha.

Pomysłodawcą wydarzenia było Ministerstwo Obrony Narodowej, a koncert współorganizowali wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wraz z dowódcą 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Garnizonu Poznań gen. bryg. pil. Tomaszem Jatczakiem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u