11 cudzoziemców odebrało polskie obywatelstwa

Autor: Opolski UW 2024-04-25 09:03:50

11 cudzoziemców odebrało polskie obywatelstwa. W Sali Złotej odbyło się uroczyste wręczenie aktów nabycia obywatelstwa polskiego.

Uroczysta forma wręczania decyzji w sprawie uznania za obywatela polskiego lub postanowień o nadaniu obywatelstwa polskiego była praktykowana do momentu ogłoszenia na terenie Polski stanu epidemii.

Z chwilą otrzymania aktu prawnego dokumentującego uzyskanie obywatelstwa polskiego osoba staje się pełnoprawnym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Przysługuje jej prawo do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, nabywa prawa wyborcze, może czerpać ze wszystkich uprawnień i przywilejów przysługującym obywatelom polskim.  

Powiększenie grona obywateli polskich ma duże znaczenie dla samego województwa opolskiego. Wśród nowych polskich obywateli znaleźli się przybysze z Ukrainy i Białorusi - wykwalifikowani pracownicy różnych branż, menadżerowie, lekarze a także uczniowie oraz studenci, którzy po zakończeniu edukacji będą mieli możliwość aktywnego wpływu m.in. na rozwój lokalnej wspólnoty.

W uroczystości wzięli udział Wojewoda Opolski Monika Jurek, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Anna Bartoszek-Dec oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Karolina Superczyńska.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u