Bezpieczna majówka na lotnisku Chopina w Warszawie

Autor: MSWiA 2024-04-26 09:05:51

Dbają o bezpieczeństwo pasażerów, wykrywają niebezpieczne przesyłki i zatrzymują osoby przekraczające przepisy prawa. Straż Graniczna na największym polskim lotniczym przejściu granicznym Warszawa-Okęcie skontrolowała w zeszłym roku ponad 6,7 mln pasażerów. Przed nimi czas wzmożonego ruchu podczas nadchodzących długich weekendów oraz wakacji. Służbę na warszawskim lotnisku pełni 377 funkcjonariuszy (154 kobiety oraz 223 mężczyzn).

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie im. gen. bryg. Waleriana Czumy mieści się na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Funkcjonariusze tej placówki zapewniają obsługę ruchu granicznego, sprawują nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa oraz dbają o bezpieczeństwo pasażerów. Placówka ta podlega Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.

Lotnicze przejście graniczne 

Funkcjonariusze Placówki SG Warszawa-Okęcie w ruchu Non Schengen w marcu br. odprawiali około 2,5 tys. pasażerów na godzinę. W 2023 r. skontrolowali ponad 6,7 mln pasażerów (średnio 18,5 tys. osób na dobę). Z automatycznej odprawy granicznej czyli tzw. bramek ABC skorzystało około 2 mln pasażerów.

W 2023 r. funkcjonariusze z PSG Warszawa-Okęcie zatrzymali 323 osoby posługujące się sfałszowanymi dokumentami, które próbowały przekroczyć granicę naszego kraju. Osoby te legitymowały się podrobionymi dowodami osobistymi państw członkowskich UE lub dowodami należącymi do innych osób. Wykryto także przypadki sfałszowania odbitek stempli kontroli granicznej. Ponadto strażnicy graniczni wydali blisko 1,5 tys. decyzji o odmowie wjazdu cudzoziemcom w związku z brakiem dokumentacji uzasadniającej cel i warunki pobytu na terytorium RP.

Sukcesy Placówki SG Warszawa-Okęcie

Dzięki profesjonalnemu wyszkoleniu oraz zaangażowaniu w wykonywaną pracę funkcjonariusze tej placówki mogą się poszczycić wieloma sukcesami w wykrywaniu nielegalnych procederów i przestępstw.

13 stycznia 2021 r. funkcjonariusze Grupy Operacyjno–Śledczej Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie odkryli w dwóch przesyłkach pocztowych nadanych z Nigerii do Polski szereg sfałszowanych paszportów i praw jazdy krajów afrykańskich. Zatrzymano 2 obywateli Nigerii oraz 4 obywateli Zimbabwe. W ramach prowadzonego postępowania zabezpieczono 243 dokumenty, w tym podrobione paszporty, karty pobytu, prawa jazdy różnych krajów oraz ponad 100 kart bankomatowych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie ponad 120 zarzutów. Wobec wszystkich podejrzanych skierowano akt oskarżenia. 

Kolejna sprawa dotyczyła wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, których stosowanie stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia. Dzięki pracy funkcjonariuszy SG, udało się zabezpieczyć linię produkcyjną anabolików, gotówkę w kwocie blisko pół miliona złotych, cztery markowe zegarki o wartości ponad 400 tys. zł oraz ponad 6,3 tys. sztuk tabletek zawierających w swoim składzie substancje psychotropowe. 

20 lutego 2024 r. funkcjonariusze Placówki SG Warszawa-Okęcie zatrzymali 3 obywateli Ukrainy, którzy zajmowali się nielegalną dystrybucją środków farmaceutycznych. Strażnicy przeszukali mieszkania należące do podejrzanych, gdzie znaleźli ponad 700 tys. sztuk tabletek zawierających w swoim składzie substancje chemiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Czarnorynkowa wartość tych środków szacowana jest na ponad 8 mln zł.

Psy służbowe Straży Granicznej patrolują warszawskie lotnisko 

„Czworonożni funkcjonariusze” wspierają strażników granicznych w wypełnianiu zadań na Lotnisku Chopina w Warszawie. Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań, służbę na lotniskach pełnią przede wszystkim psy specjalne. Są one wyszkolone m.in. do wyszukiwania narkotyków, materiałów wybuchowych czy broni. Przeszukują samoloty, pojazdy, kontenery, bagaże i pomieszczenia. 

Wśród psów służbowych Straży Granicznej najliczniejszą rasę stanowią owczarki niemieckie. Kondycja i predyspozycje zwierząt do służby są szczegółowo weryfikowane. Ogromny wpływ na sukces w wyszkoleniu psa ma wybór kandydata na jego przewodnika. Jednym z pierwszych i najważniejszych elementów szkolenia, jest budowa więzi i zaufania pomiędzy przyszłymi partnerami w służbie. Kandydata na psiego przewodnika wybierają specjaliści do spraw kynologicznych w oddziałach Straży Granicznej.

Nadwiślański Oddział SG

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcie podlega Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie. Oddział został utworzony 15 września 2004 r. Obejmuje swym zasięgiem terytorialnym trzy województwa: mazowieckie, łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. Jest jedyną jednostką organizacyjną spośród pozostałych oddziałów Straży Granicznej, która nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa. W Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej służbę pełni 1377 funkcjonariuszy: 546 kobiet oraz 831 mężczyzn.

Oddział ten obejmuje siedem placówek Straży Granicznej: pięć placówek z lotniczymi przejściami granicznymi, jedną placówkę aglomeracyjną oraz placówkę, w strukturach której mieści się Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u