„Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”

Autor: Małopolski UW 2024-04-26 09:12:25

Zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski, działalnością harcerstwa podczas II wojny światowej, życiorysami harcerzy i instruktorów, a także miejscami pamięci. To główny cel konkursu „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”. Jego organizatorami byli Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Chorągiew Krakowska ZHP im. Tadeusza Kościuszki. Patronat honorowy nad konkursem objął wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. W gali podsumowującej wzięła udział I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger, która wręczyła uczestnikom nagrody.

Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych to nasz obowiązek. Dlatego dziękuję organizatorom za zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Dzisiejsza gala to okazja do uhonorowania biorących udział w konkursie młodych artystów. V edycja skupiła się na działalności niepodległościowej i wychowawczej harcerzy prowadzonej w trakcie powstania warszawskiego. Dziękuję za Waszą pracę, pasję, zaangażowanie i kreatywność – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem harcerzy. Obejmował trzy kategorie prac: praca plastyczna wykonana indywidualnie, praca multimedialna wykonana indywidualnie lub zespołowo oraz praca pisemna wykonana indywidualnie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u