Miejska pomoc dla kupców z Marywilskiej

Autor: UM Warszawa 2024-05-18 08:05:59

17 maja w stołecznym ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz przedstawicieli kupców poszkodowanych wskutek pożaru kompleksu handlowego Marywilska 44. Prezydent zapowiedział rozszerzenie dotychczasowego miejskiego wsparcia.

Kupców dotknęła niebywała tragedia. Wielu z nich z dnia na dzień zostało z niczym. Od samego początku jako miasto robimy wszystko, co w naszej mocy, by uratować jak największą liczbę miejsc pracy. Rozmawiamy z kupcami, jesteśmy też w kontakcie z władzami spółki Marywilska 44. Deklarujemy wsparcie, jakie mieści się w zakresie kompetencyjnym miasta – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podczas piątkowego spotkania kupcy mówili o trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Postulowali – zarówno wobec miasta, jak i obecnej na spotkaniu spółki Marywilska 44 – o podejmowanie działań możliwie najszybciej, szczególnie o doraźne wsparcie finansowe oraz wzniesienie tymczasowego pawilonu handlowego. Jak wyjaśnił prezydent: niestety nie ma przepisów, na podstawie których miasto mogłoby wypłacić zapomogi kupcom, ale warszawski samorząd będzie pomagać w utrzymaniu miejsc pracy.

– Jestem po rozmowach z wojewodą mazowieckim i przedstawicielami rządu. Prace nad doraźnymi rozwiązaniami prawnymi, jakie mam nadzieję umożliwią wyjście naprzeciw niektórym postulatom przedsiębiorców, toczą się na szczeblu rządowym – dodał Rafał Trzaskowski.

Pakiet wsparcia dla kupców

Rafał Trzaskowski podczas spotkania zobowiązał się do całkowitego zawieszenia pobierania przez miasto opłat za dzierżawę terenu. Wartość tej formy pomocy ze strony miasta będzie wynosiła blisko 8 mln zł rocznie. Zawieszenie będzie obowiązywać do czasu odbudowy hali, odciąży spółkę i umożliwi jej udostępnianie kupcom przestrzeni handlowej w tymczasowym pawilonie za symboliczną złotówkę. Wdrożenie takiego rozwiązania zapowiedziała prezes spółki Małgorzata Konarska.

Dodatkowo pakiet miejskiego wsparcia – potwierdzony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego podczas spotkania z kupcami – obejmuje:

  • pomoc psychologiczną, udzielaną przez specjalistów z miejskich instytucji;
  • skrócenie do minimum czasu niezbędnego na dopełnienie procedur architektoniczno-budowlanych, warunkujących rozpoczęcie odbudowy spalonej hali, ale pomoc administracyjna przy wzniesieniu pawilonu tymczasowego. W pierwszej kolejności niezbędne jest jednak zakończenie czynności m.in. prokuratorskich, a następnie wykonanie przez spółkę ekspertyzy technicznej obiektu, od której zależeć będzie zakres oraz sposób prac budowlanych;
  • utrzymanie dotychczas zaoferowanych form pomocy, czyli: udostępnienia miejsc handlowych na miejskich targowiskach, a także funkcjonowania specjalnego punktu przy ul. Marszałkowskiej 77/79 dla osób poszkodowanych w tym pożarze, które tymczasowo i w sytuacji wyjątkowej chciałyby uzyskać informacje o dostępnych ofertach pracy pomoc w pośrednictwie pracy.

Działania miasta związane z udzielaniem wsparcia kupcom oraz spółce Marywilska 44 koordynuje zastępca prezydenta m.st. Warszawy Tomasz Bratek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u