Znamy studenta i doktorantkę roku na Uniwersytecie Śląskim!

Autor: mat prasowe UŚl 2024-06-13 08:49:15

Idea przewodnia konkursu, organizowanego na Uniwersytecie Śląskim od 2009 roku, to promowanie aktywnych i twórczych postaw na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. Inicjatywa stanowi wyjątkową okazję do wyróżnienia studentów i doktorantów mających osiągnięcia w innych dziedzinach niż te, które kwalifikują się do różnego rodzaju stypendiów.

Jednocześnie dla wielu studentek, studentów, doktorantek i doktorantów Wyróżnienie JM Rektora stanowi swego rodzaju ukoronowanie całej dotychczasowej działalności w środowisku akademickim i pozauczelnianym, znaczących osiągnięć naukowych, sportowych, społecznych czy artystycznych.

 

W XVI edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego wyróżniono łącznie 40 osób, w tym 6 z Uniwersytetu Otwartego (Uniwersytet Śląski Dzieci, Uniwersytet Śląski Młodzieży oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku), a także 27 studentek i studentów oraz 7 doktorantek i doktorantów.

 

W trakcie uroczystości, która odbyła się 7 czerwca 2024 roku w spinPLACE, ogłoszono wyniki plebiscytu na Studenta i Doktoranta Roku.

 

Głosowanie odbywało się za pośrednictwem systemu USOS. Każdy mógł oddać jeden głos. Spośród wszystkich laureatek i laureatów XVI edycji konkursu wspólnota akademicka wybrała osoby, które ze względu na swoją działalność bądź osiągnięcia zasłużyły na szczególne wyróżnienie.

 

Studentem Roku został Jan Szopa (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych), natomiast tytuł Doktorantki Roku przyznano Pani Karolinie Kowalskiej.

 

Jan Szopa

Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ w XVI edycji konkursu za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego, osiągnięcia naukowe oraz działalność popularnonaukową jako student prawa w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Zaangażowany w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Katowice, w którym działał przez całe swoje studia, oraz Koła Naukowego Prawa Karnego UŚ. W ramach ELSA Katowice jako członek stowarzyszenia, wiceprezes ds. działalności naukowej i dyrektor ds. zasobów ludzkich zrealizował w latach 2019–2024 wiele inicjatyw o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim – prelekcji, warsztatów, szkoleń i konkursów. Uczestniczył w licznych wyjazdach studenckich – i część z nich organizował. Brał czynny udział w rekrutacji nowych członków stowarzyszenia. Autor szkoleń dla członków ELSA o uczelnianym savoir-vivrze, technikach uczenia się, praktycznych aspektach organizowania projektów na uczelni oraz zastosowaniach psychologii społecznej w pracy w zespole. W grudniu 2022 uczestniczył we wznowieniu działalności Koła Naukowego Prawa Karnego UŚ, w którym jako jego przewodniczący angażował się w zakresie popularyzacji wiedzy prawnej wśród różnych grup odbiorców. Wielokrotny współorganizator/moderator konferencji naukowych (np. Dni Edukacji Prawniczej, OKN Prawa Farmaceutycznego „PoPrawna Farmacja”, OIKN – „Przemoc w rodzinie”), warsztatów dla licealistów, a także powtórek maturalnych z wiedzy o społeczeństwie, korepetytor tego przedmiotu w ramach projektu „Korepetycje z Uniwersytetem Śląskim w Kato Science Corner”. Kilkukrotny współorganizator powtórek przedegzaminacyjnych dla osób studiujących na WPiA UŚ. Zaangażowany jako wolontariusz i wystawca podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Działał również w Radzie Samorządu Studenckiego Kolegium ISM UŚ.

Karolina Kowalska

Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ w XVI edycji konkursu za osiągnięcia naukowe jako doktorantka w dyscyplinie nauki chemiczne w Szkole Doktorskiej UŚ. Obszar, w którym realizuje badania, jest związany z materiałami dla nieorganicznej optoelektroniki. Prowadzone przez nią prace badawczo-rozwojowe nad nowatorskim szkłem tytanowo-germanianowym przyczyniają się do rozwoju dziedziny światłowodów optycznych i laserów, aby urządzenia, z których na co dzień korzystamy, działały dłużej, szybciej oraz bezpieczniej dla środowiska. Jej największe osiągnięcia to m.in. autorstwo/współautorstwo w 16 publikacjach naukowych, a także w uznanych i często cytowanych czasopismach międzynarodowych, dwukrotne przyznanie zwiększonego stypendium doktoranckiego dla 10% najlepszych doktorantów szkół doktorskich w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej za osiągnięcia naukowe, dwukrotne uzyskanie III miejsca za najlepszy komunikat ustny podczas VII oraz VIII Szczecińskiego Sympozjum Młodych Chemików. 

 

Więcej szczegółów o laureatkach i laureatach konkursu znajduje się na stronie internetowej: https://us.edu.pl/student/dzialalnosc-studencka/wyroznienia-jm-rektora-us/laureatki-i-laureaci-xvi-edycji/

© 2018 Super-Polska.pl stat4u