Absolutorium dla prezydenta Szczecina

Autor: UM Szczecin 2024-06-19 09:20:46

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Szczecin, radni udzielili Absolutorium prezydentowi Miasta za wykonanie budżetu za 2023 rok

To był kolejny trudny rok. Następstwa pandemii, wojny, stale rosnące koszty oraz inflacja realnie wpływały na funkcjonowanie miasta. Staraliśmy się, aby te negatywne zjawiska w jak najmniejszym stopniu dotknęły mieszkańców. Dziękuję Radzie Miasta za współpracę oraz za udzielenie Absolutorium – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

 

Wykonanie budżetu za 202 rok przedstawia się następująco:

dochody budżetowe ogółem: 3,260 mld zł,
wydatki budżetowe ogółem: 3,547 mld zł,
wynik finansowy: - 286,9 mln zł,

 

W 2023 roku Szczecin zmagał się z kryzysem finansów samorządowych wywołanym polityką ówczesnego rządu. Mimo redukcji wydatków inwestycyjnych kontynuowano realizację kluczowych dla rozwoju miasta inwestycji.

 

Pomimo niewystarczającej subwencji oraz wzrastających kosztów utrzymania, udało się również utrzymać stały wzrost nakładów na oświatę.


Co szczególnie warte podkreślenia, po tak trudnym okresie udało się zapewnić stabilną sytuację finansową i wejść w 2024 rok, jako jedno z nielicznych polskich miast z nadwyżką budżetową.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u