Szkoła czułości, bez obojętności

Autor: Mazowiecki UW 2024-06-20 08:29:33

„Szkoła czułości, bez obojętności” to nowa wizja rozwoju placówek oświaty na Mazowszu. Celem jest wypracowanie dobrych praktyk w szkołach tj. m.in. budowanie poczucia bezpieczeństwa ucznia. To jeden z tematów, który był omawiamy, w trakcie spotkania Kuratora Oświaty z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych. W dyskusji udział wziął również Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

Wojewoda Mazowiecki podkreślił, że rozwój oświaty jest dla niego jednym z priorytetów podczas obecnej kadencji. Spotkania z jednostkami samorządu terytorialnego na całym Mazowszu pozwoliły na zapoznanie się z poszczególnymi problemami dotyczącymi oświaty w regionach m.in. utrzymania małych szkół wiejskich, elastyczności w zakresie organizacji w mniejszych gminach, łączenia oddziałów czy też planowaniu budżetu przez samorządy na cele oświatowe. 

Spotkanie poświęcono prezentacji koncepcji pracy Mazowieckiego Kuratora Oświaty – „Szkoła czułości, bez obojętności”. To motto, którym od wielu lat jako pedagog, kierowała się Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska. Zadaniem Kuratora jest bliska współpraca oraz wsparcie dyrektorów placówek, tak aby były one bardziej przyjazne, otwarte na uczniów i ich potrzeby społeczne. To również budowanie pozytywnych relacji z rodzicami jako narzędzia wzajemnej współpracy. Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z obecnym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych, rozmawiano o problemie demograficznym oraz poruszono kwestie dotyczące projektów rządowych.  

Ważnym tematem omówionym podczas spotkania było również bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas rozpoczynających się wakacji. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u