Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Autor: Pomorski UW 2024-06-25 08:54:49

Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów podpisane. W podpisaniu porozumienia i konferencji prasowej uczestniczyli wicewojewoda pomorski Emil Rojek, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Karolina Bogdewicz, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradm. SG Andrzej Prokopski oraz dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku Czesław Kalinowski.

Przy eliminacji nielegalnych transportów odpadów i działaniach prewencyjnych, niezwykle istotne jest zaangażowanie i ścisła współpraca w czynnościach kontrolnych z innymi organami i służbami. Na drogach województwa pomorskiego inspektorzy WIOŚ w Gdańsku przeprowadzają kontrole transportów wspólnie z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego oraz funkcjonariuszami Policji.

Dzięki kompleksowej współpracy prowadzone kontrole pozwalają na efektywne wykrywanie i zwalczanie przestępstw środowiskowych - eliminację „szarej strefy” w obrocie odpadami.

W 2023 r., na terenie województwa pomorskiego, podczas akcji ogólnopolskich jak i organizowanych lokalnie inspektorzy WIOŚ w Gdańsku oraz Delegatury w Słupsku przeprowadzili łącznie 55 kontroli transportów, w trakcie których skontrolowano 256 pojazdów.

Od początku roku do czerwca 2024 r. przeprowadzono wspólnie ze służbami 30 kontroli, w trakcie których skontrolowano 157 pojazdów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u