Czerwcowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: MSWiA 2024-06-27 08:49:04

W środę (26 czerwca br.) w siedzibie MSWiA, odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom komisji współprzewodniczyli wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozpoczęło się od wysłuchania informacji przedstawionej przez Fundację im. Stefana Batorego na temat „Indeksu Samorządności”. Omówiono ewolucję samorządności w ostatnich latach oraz metody ewaluacji wedle wskaźnika proponowanego przez fundację. 

Obrady komisji były także okazją do przedstawienia informacji w zakresie przygotowań Polski do objęcia prezydencji w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2025 r. Aktualne założenia i postępy w tej kwestii przedstawiła wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Strona samorządowa została zaproszona do zaangażowania się, poprzez zgłaszanie swoich inicjatyw do patronatu nadchodzącej prezydencji. Zachęcono również do podejmowania działań, które wpiszą się w priorytety Polski na okres prezydencji w Unii Europejskiej.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rozpatrzono ponad 30 punktów dotyczących projektów ustaw, rozporządzeń, a także wniosków i informacji. Strona samorządowa podziękowała za konstruktywny dialog z przedstawicielami rządu w kilku najważniejszych kwestiach. Pozytywnie zaopiniowano wiele projektów przedstawionych między innymi przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Infrastruktury. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u