Z konsulem generalnym Ukrainy w Krakowie Wiaczesławem Wojnarowskim o zmianach w specustawie pomocowej

Autor: Małopolski UW 2024-06-27 09:00:29

Wicewojewodowie Elżbieta Achinger oraz Ryszard Śmiałek spotkali się dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z konsulem generalnym Ukrainy w Krakowie Wiaczesławem Wojnarowskim. Tematem rozmowy były zmiany, które już niebawem zaczną obowiązywać w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalna MUW Lucyna Gajda oraz dyrektorzy wydziałów.

Zmiany systemowe

– Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zależy nam na tym, aby do wszystkich obywateli Ukrainy, którzy trafili do Polski po wybuchu wojny, dotarła informacja o zmianach w specustawie pomocowej. Nowelizacja przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r., ale też wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców. Kluczową zmianą jest kontynuowanie jednej formy zakwaterowania uchodźców – w obiektach, prowadzonych na polecenie wojewodów. Tym samym z dniem 30 czerwca 2024 r. zakończy się wsparcie, oferowane dotychczas na podstawie art. 13, polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego gospodarzom, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w lokalach prywatnych – przypomina I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.


Przede wszystkim aktywizacja

– Każdy uchodźca potrzebujący pomocy tę pomoc otrzyma zgodnie z ustawowymi rozwiązaniami. Od 1 lipca 2024 r. zakwaterowanie w bazie zakwaterowania systemowego jest możliwe w obiekcie, w którym przebywa co najmniej 10 osób. Właściwym krokiem jest uzależnienie przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „Dobry Start” od tego, czy dziecko realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji. Rozwiązanie to będzie obowiązywać od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 czerwca 2025 r. oraz roku szkolnego 2025/2026 – dodaje II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.


Pakiet informacji

Podczas spotkania zaprezentowana została przygotowana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie broszura informacyjna, zawierająca najważniejsze zmiany w specustawie pomocowej – przede wszystkim dotyczące warunków, na jakich obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z ewentualnej pomocy w zakresie zakwaterowania na terenie Małopolski. Broszura ta zostanie przekazana m.in. do Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie oraz do samorządów.

Informacja dla obywateli Ukrainy chcących skorzystać z ewentualnej pomocy w zakresie zakwaterowania na terenie Małopolski

W związku z uchyleniem art. 13 specustawy obywatele Ukrainy poszukujący zakwaterowania w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego od 1 lipca 2024 r. mogą zwrócić się w sprawie skierowania ich do zakwaterowania w tych ośrodkach do punktu relokacji Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u