ZUT (jako jedyna szczecińska uczelnia) w gronie Uniwersytetów Europejskich

Autor: mat prasowe ZUT 2024-07-08 09:09:59

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie został członkiem aliansu EUNICoast  - federacji 13 uczelni zlokalizowanych na wyspach i w strefach przybrzeżnych Europy

To jeden z sojuszy Uniwersytetów Europejskich działających w ramach programu Erasmus+. Od jesieni tego roku będzie ich już ponad 60, skupiających w sumie blisko 600 szkół wyższych z całej Europy, w tym ponad 30 polskich i właśnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Komisja Europejska w piątek wybrała w ramach Uniwersytetów Europejskich 14 nowych sojuszy, EUNICoast jest jednym z nich. Każdy, na realizację założonych celów otrzyma blisko 14,4 mln euro (na cztery lata). Obejmą one 35 krajów, w tym wszystkie unijne państwa członkowskie, a także m.in. Bośnię i Hercegowinę, Turcję, Albanię czy Islandię.

Uniwersytety Europejskie to sojusze szkół wyższych, które łączy długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, promocja europejskich wartości oraz wzmacnianie europejskiej tożsamości. Celem inicjatywy jest zwiększenie mobilności studentów, kadry akademickiej i środowiska naukowego, a także rozwój badań naukowych i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, a w przypadku naszego sojuszu – EUNICoast – z uwzględnieniem potrzeb społecznych i specyfiki błękitnej gospodarki.

Jednym z podstawowych założeń działalności Uniwersytetów Europejskich jest stworzenie społeczności studentów, odzwierciedlającej różnorodność populacji, z uwzględnieniem uczniów z grup niedostatecznie reprezentowanych i defaworyzowanych.

Dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie to wielki krok naprzód i szerokie perspektywy rozwoju dla naszych studentów. Razem będziemy dążyć do budowy nowoczesnego, zrównoważonego i innowacyjnego systemu edukacji wyższej w Europie.

Więcej informacji: https://eunicoast.eu/

© 2018 Super-Polska.pl stat4u