Wizyta Ambasador Azerbejdżanu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Autor: Śląski UW 2024-07-08 09:22:43

Wicewojewoda Śląski Michał Kopański spotkał się z JE Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce, Nargiz Gurbanovą. W spotkaniu udział wziął również Radca Ambasady Etibar Abdullayev.

Wizyta miała charakter kurtuazyjny. Ambasador złożyła gratulacje Wicewojewodzie z okazji objęcia stanowiska. Podczas spotkania omówiono także 200-letnią historię polskiego dziedzictwa w Azerbejdżanie.

Nargiz Gurbanovą w latach 2016-2020 pełniła funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Republice Bułgarii.

Na mocy postanowień dekretu Prezydenta Republiki Azerbejdżanu została powołana na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej 8 stycznia 2021 roku.

Według spisu powszechnego z 1989 roku, w Azerbejdżańskiej SRR mieszkało 712 osób pochodzenia polskiego. Po rozpadzie ZSRR znaczna część z nich wyemigrowała - według danych szacunkowych Ambasady RP w Baku, obecnie w Azerbejdżanie mieszka ok. 200 osób polskiego pochodzenia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u