MSWiA liderem projektu dotyczącego pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

Autor: MSWiA 2024-07-09 08:41:13

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polski Czerwony Krzyż oraz Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w piątek (5 lipca br.) podpisały umowę partnerską na realizację projektu pn. „Wspólnie do Niezależności”. Inicjatywa zakłada wsparcie obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, którzy mieszkają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Całkowita wartość projektu wynosi: 93 499 172,60 zł.

Liderem projektu jest MSWiA, które odpowiada za bieżące koordynowanie i nadzorowanie całej inicjatywy. Partnerami są dwie organizacje pozarządowe, które mają wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu zadań: Polski Czerwony Krzyż i Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Odpowiadają one za identyfikację uczestników projektu i udzielenie im bezpośredniego wsparcia. 

Projekt został wybrany do dofinansowania przez Komisję Europejską w ramach naboru „Specific Action MS under pressure - Support for Ukraine”. KE przyznała na jego realizację 84 149 255,34 zł, co stanowi 90 proc. budżetu tego przedsięwzięcia.  

Inicjatywa zakłada udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy, objętym ochroną czasową (6 000 osób) w osiągnięciu samodzielności. Pierwszy krok to opuszczenie ośrodka zbiorowego zakwaterowania. Beneficjentom projektu oferowane będzie wsparcie finansowe oraz szereg działań sprzyjających integracji i budowaniu życia w Polsce. To również m.in. indywidualne doradztwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu pracy, kursy języka polskiego i aktywności kulturalno-integracyjne. 

Ponadto zostanie im udzielone wsparcie informacyjne dotyczące zasad i przepisów funkcjonowania w polskim społeczeństwie, np. w zakresie pomocy w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, zapisania dziecka do przedszkola, szkoły czy dostępu do opieki zdrowotnej. Działania w projekcie mają być prowadzone do 31 marca 2026 r.

Obecnie opracowywany jest szczegółowy regulamin dla beneficjentów, określający zasady rekrutacji i korzystania ze wsparcia. Niebawem zostanie on opublikowany na stronach realizatorów projektu. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie numeru PESEL ze statusem UKR oraz zamieszkiwanie w ośrodku zbiorowego zakwaterowania.

Skuteczna pomoc humanitarna

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza organizacja humanitarna, działająca w Polsce nieprzerwanie od 1919 r. Należy do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Od początku konfliktu jest zaangażowana w szeroką pomoc humanitarną na rzecz ofiar konfliktu w Ukrainie, w szczególności w zakresie prowadzenia programu wsparcia mieszkaniowego, programu aktywizacji zawodowej, różnorodnych programów integracyjnych czy też wsparcia psychologicznego, finansowego i rzeczowego. Wartość wsparcia #napomocUkrainie to ponad 300 mln zł pochodzących od darczyńców indywidualnych, korporacyjnych, administracji państwowej i samorządowej, środków UE i Ruchu CK i CP.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej to jedna z najbardziej doświadczonych polskich międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną, rozwojową i medyczną. W ciągu ostatnich 10 lat PCPM zrealizowało ponad 140 programów o łącznej wartości ponad 100 mln euro, finansowanych przez polski rząd, agencje ONZ i Komisję Europejską. Od 2012 r. PCPM realizuje program wsparcia mieszkaniowego dla syryjskich uchodźców w Libanie, finansowany przez UNHCR, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i ONZ.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u