Posiedzenie w sprawie Port Service

Autor: Pomorski UW 2018-10-20 09:32:32
Dziś w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. monitorowania wpływu działalności Port Service Sp. z o.o. na środowisko.

Obradom przewodniczył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW, Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru PUW, Dyrektor Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa PUW, Dyrektor Wydziału Zdrowia PUW.

Zespół zapoznał się ze specyfiką prowadzonej działalności przez Port Service, dokonał analizy wniosków z dotychczasowych kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ , określił zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Gdańska i środowiska naturalnego mogące wystąpić w wyniku funkcjonowania firmy. Gremium przyjęło również plan pracy i wytyczyło harmonogram dalszych działań zespołu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u