SpołeczeństwoWzrasta liczba Białorusinów osiedlających się w Polsce

Liczba obywateli Białorusi posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 30 tys. osób. Z analizy Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat grupa ta wzrosła o ok. 50 proc. Większość Białorusinów dysponuje zezwoleniami na pobyt stały wydanymi w związku z polskim pochodzeniem i Kartą Polaka.

Wzrasta liczba Białorusinów osiedlających się w Polsce

Liczba obywateli Białorusi posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 30 tys. osób. Z analizy Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat grupa ta wzrosła o ok. 50 proc. Większość Białorusinów dysponuje zezwoleniami na pobyt stały wydanymi w związku z polskim pochodzeniem i Kartą Polaka.


"ASANTE SANA" - POMAGA NIE TYLKO NA SŁUŻBIE

Gdy po raz pierwszy dotarła do niewielkiej wioski Masajów i zobaczyła biedę oraz warunki w jakich żyją dzieci, dorośli oraz osoby starsze nie mogła pogodzić się z ich losem i postanowiła im pomagać. Od tego czasu, kędzierzyńsko-kozielska policjantka systematycznie wraca do nich z pomocą. Gdy opowiedziała o tym koleżankom i kolegom z pracy, oni również włączyli się do pomocy

"ASANTE SANA" - POMAGA NIE TYLKO NA SŁUŻBIE

Gdy po raz pierwszy dotarła do niewielkiej wioski Masajów i zobaczyła biedę oraz warunki w jakich żyją dzieci, dorośli oraz osoby starsze nie mogła pogodzić się z ich losem i postanowiła im pomagać. Od tego czasu, kędzierzyńsko-kozielska policjantka systematycznie wraca do nich z pomocą. Gdy opowiedziała o tym koleżankom i kolegom z pracy, oni również włączyli się do pomocy


Ostatnie pożegnanie Teresy Majchrzak

31 marca 2021 roku na cmentarzu na poznańskim Junikowie odbył się pogrzeb śp. Teresy Majchrzak, matki zakatowanego przez ZOMO w stanie wojennym Piotra Majchrzaka.

Ostatnie pożegnanie Teresy Majchrzak

31 marca 2021 roku na cmentarzu na poznańskim Junikowie odbył się pogrzeb śp. Teresy Majchrzak, matki zakatowanego przez ZOMO w stanie wojennym Piotra Majchrzaka.


Powołanie Rady Kobiet w Rolnictwie

Chcemy, aby głos kobiet z różnych stron Polski znalazł swoje odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach – podkreśliła sekretarz stanu Anna Gembicka, która poinformowała dziś o powołaniu Rady Kobiet w Rolnictwie.

Powołanie Rady Kobiet w Rolnictwie

Chcemy, aby głos kobiet z różnych stron Polski znalazł swoje odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach – podkreśliła sekretarz stanu Anna Gembicka, która poinformowała dziś o powołaniu Rady Kobiet w Rolnictwie.


Ostatnie pożegnanie śp. Marka Lesińskiego

Pożegnanie Marka  Lesińskiego, wieloletniego dziennikarza Radia Gdańsk. Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, za zasługi w działalności społecznej i wkład w rozwój dziennikarstwa, pośmiertnie uhonorował śp. Marka Lesińskiego - Złotym Krzyżem Zasługi.

Ostatnie pożegnanie śp. Marka Lesińskiego

Pożegnanie Marka  Lesińskiego, wieloletniego dziennikarza Radia Gdańsk. Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, za zasługi w działalności społecznej i wkład w rozwój dziennikarstwa, pośmiertnie uhonorował śp. Marka Lesińskiego - Złotym Krzyżem Zasługi.


Mieszkańcy Opolszczyzny wyróżnieni przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Od lat zabiegają o godne upamiętnienie i opiekę miejsc szczególnie ważnych dla historii kraju jak i województwa opolskiego. Dziś, z rąk wicewojewody opolskiego Teresy Barańskiej, otrzymali Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, który przyznawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Mieszkańcy Opolszczyzny wyróżnieni przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Od lat zabiegają o godne upamiętnienie i opiekę miejsc szczególnie ważnych dla historii kraju jak i województwa opolskiego. Dziś, z rąk wicewojewody opolskiego Teresy Barańskiej, otrzymali Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, który przyznawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


O Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w kontekście mniejszości narodowych i etnicznych

We wtorek (23.03) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się wideokonferencja, podczas której przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku, wojewoda podlaski oraz pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przedstawili szczegóły zbliżającego się Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 samorządowcom oraz organizacjom pozarządowym reprezentującym mniejszości.

O Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w kontekście mniejszości narodowych i etnicznych

We wtorek (23.03) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się wideokonferencja, podczas której przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku, wojewoda podlaski oraz pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przedstawili szczegóły zbliżającego się Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 samorządowcom oraz organizacjom pozarządowym reprezentującym mniejszości.


Dzielni synowie narodu polskiego

Od czterech lat, w rocznicę śmierci rodziny Ulmów z Markowej, w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z tej okazji w wielu miejscach w Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające bohaterskie czyny naszych rodaków.

Dzielni synowie narodu polskiego

Od czterech lat, w rocznicę śmierci rodziny Ulmów z Markowej, w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z tej okazji w wielu miejscach w Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające bohaterskie czyny naszych rodaków.


Paczki trafią do rodaków na Kresach

Kolejne dary trafią do naszych rodaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Łotwie. Do akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach - Wielkanoc 2021” włączył się wojewoda Zbigniew Bogucki, który przekazał paczki z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby oraz sprzęt AGD dla rodziny poszkodowanej w pożarze pod miejscowością Butrymańce na Litwie.

Paczki trafią do rodaków na Kresach

Kolejne dary trafią do naszych rodaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Łotwie. Do akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach - Wielkanoc 2021” włączył się wojewoda Zbigniew Bogucki, który przekazał paczki z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby oraz sprzęt AGD dla rodziny poszkodowanej w pożarze pod miejscowością Butrymańce na Litwie.


Ostatnie pożegnanie śp. Teresy Zajdel

Teresa Zajdel, zasłużona działaczka Solidarności Walczącej, spoczęła dziś na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.  Prezydent RP, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, uhonorował śp. Teresę Zajdel - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnie pożegnanie śp. Teresy Zajdel

Teresa Zajdel, zasłużona działaczka Solidarności Walczącej, spoczęła dziś na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.  Prezydent RP, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, uhonorował śp. Teresę Zajdel - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Ferczyka

Odszedł Zbigniew Ferczyk – Żołnierz AK, aktywny działacz podziemia antykomunistycznego, radny miasta Krakowa oraz przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego. W uroczystościach pogrzebowych na krakowskim cmentarzu w Grębałowie wziął udział wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Ferczyka

Odszedł Zbigniew Ferczyk – Żołnierz AK, aktywny działacz podziemia antykomunistycznego, radny miasta Krakowa oraz przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego. W uroczystościach pogrzebowych na krakowskim cmentarzu w Grębałowie wziął udział wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.


Rozstrzygnięto konkurs plastyczny PFRON

Nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom Konkursu Plastycznego PFRON w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. W finale konkursu udział wzięła wicewojewoda opolski Teresa Barańska.

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny PFRON

Nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom Konkursu Plastycznego PFRON w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. W finale konkursu udział wzięła wicewojewoda opolski Teresa Barańska.


Ostatnie pożegnanie śp. Piotra Świąca

Piotr Świąc, wieloletni dziennikarz Telewizji Polskiej, spoczął dziś na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. W ostatniej drodze obok rodziny, bliskich i przyjaciół  towarzyszył mu Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Prezydent RP, na wniosek wojewody, za wkład w rozwój nowoczesnej publicystyki i osiągnięcia w działalności dziennikarskiej, pośmiertnie uhonorował śp. Piotra Świąca - Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie, rodzinie zmarłego, przekazał przed liturgią w Archikatedrze Oliwskiej, wojewoda Dariusz Drelich.

Ostatnie pożegnanie śp. Piotra Świąca

Piotr Świąc, wieloletni dziennikarz Telewizji Polskiej, spoczął dziś na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. W ostatniej drodze obok rodziny, bliskich i przyjaciół  towarzyszył mu Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Prezydent RP, na wniosek wojewody, za wkład w rozwój nowoczesnej publicystyki i osiągnięcia w działalności dziennikarskiej, pośmiertnie uhonorował śp. Piotra Świąca - Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie, rodzinie zmarłego, przekazał przed liturgią w Archikatedrze Oliwskiej, wojewoda Dariusz Drelich.


Medale za długie pożycie małżeńskie

Z okazji jubileuszu za Długie Pożycie Małżeńskie w Prudniku wręczono medale nadane przez Prezydenta RP dla par, które osiągnęły ten wspaniały 50 letni jubileusz wspólnej drogi przez życie.

Medale za długie pożycie małżeńskie

Z okazji jubileuszu za Długie Pożycie Małżeńskie w Prudniku wręczono medale nadane przez Prezydenta RP dla par, które osiągnęły ten wspaniały 50 letni jubileusz wspólnej drogi przez życie.


Nie żyje Piotr Świąc.

Kondolencje wojewody.

Nie żyje Piotr Świąc.

Kondolencje wojewody.


Złoty Krzyż Zasługi dla hm. Eugeniusza Kubackiego

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył dziś druhowi Eugeniuszowi Kubackiemu Złoty Krzyż Zasługi nadany postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wniosek o nadanie odznaczenia złożył minister edukacji narodowej. Odznaczenie przyznane zostało za wieloletnie zasługi harcmistrza w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży. 

Złoty Krzyż Zasługi dla hm. Eugeniusza Kubackiego

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył dziś druhowi Eugeniuszowi Kubackiemu Złoty Krzyż Zasługi nadany postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wniosek o nadanie odznaczenia złożył minister edukacji narodowej. Odznaczenie przyznane zostało za wieloletnie zasługi harcmistrza w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży. 


Odznaczenia dla zasłużonych Małopolan

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita gościł zasłużonych mieszkańców naszego województwa. Z rąk wojewody otrzymali oni odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę

Odznaczenia dla zasłużonych Małopolan

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita gościł zasłużonych mieszkańców naszego województwa. Z rąk wojewody otrzymali oni odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę


Najmniejsza liczba spraw azylowych w UE od 2013 r.

W ubiegłym roku liczba wniosków uchodźczych złożonych w krajach UE+ spadła do najniższego poziomu od 2013 r. O ochronę międzynarodową ubiegało się 461,3 tys. cudzoziemców, o 31 proc. mniej niż w 2019 r. Prawie 1/3 z wydanych decyzji była pozytywna - wynika z danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

Najmniejsza liczba spraw azylowych w UE od 2013 r.

W ubiegłym roku liczba wniosków uchodźczych złożonych w krajach UE+ spadła do najniższego poziomu od 2013 r. O ochronę międzynarodową ubiegało się 461,3 tys. cudzoziemców, o 31 proc. mniej niż w 2019 r. Prawie 1/3 z wydanych decyzji była pozytywna - wynika z danych Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).


Honorowa Odznaka dla zamordowanej wolontariuszki Heleny Kmieć – iskierki na Ziemi, płomienia w Niebie

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak przyznał pośmiertnie Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka Helenie Kmieć, polskiej wolontariuszce zamordowanej w Boliwii – gdzie pojechała, aby opiekować się dziećmi potrzebującymi pomocy. Miała 26 lat.

Honorowa Odznaka dla zamordowanej wolontariuszki Heleny Kmieć – iskierki na Ziemi, płomienia w Niebie

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak przyznał pośmiertnie Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka Helenie Kmieć, polskiej wolontariuszce zamordowanej w Boliwii – gdzie pojechała, aby opiekować się dziećmi potrzebującymi pomocy. Miała 26 lat.


Zakochanie - komentarz eksperta Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL

W stanie zakochania mamy tendencje do zniekształcania obrazu rzeczywistości - idealizujemy osobę , nie dostrzegamy jej wad.  Podejmujemy decyzje ryzykowne, których wcześniej nie podjęlibyśmy. Gdy stan ten mija odzyskujemy kontrolę nad naszym zachowaniem, a aktywność mózgu wraca do stany początkowego. Jeśli mamy odrobinę szczęścia, zakochanie może przerodzić się w miłość na długie lata. 

Zakochanie - komentarz eksperta Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL

W stanie zakochania mamy tendencje do zniekształcania obrazu rzeczywistości - idealizujemy osobę , nie dostrzegamy jej wad.  Podejmujemy decyzje ryzykowne, których wcześniej nie podjęlibyśmy. Gdy stan ten mija odzyskujemy kontrolę nad naszym zachowaniem, a aktywność mózgu wraca do stany początkowego. Jeśli mamy odrobinę szczęścia, zakochanie może przerodzić się w miłość na długie lata. 


Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

Szukamy realnych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Naszym celem jest włączenie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe. Przygotowaliśmy Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, która umożliwi tej grupie osób na niezależne życie i aktywny udział we wielu jego sferach. Proponowane działania przedyskutowaliśmy z Krajową Radą Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radą Języka Migowego, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Szacujemy, że wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w 2021 roku osiągnie poziom blisko 30 mld złotych, to blisko 15 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 roku.

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

Szukamy realnych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Naszym celem jest włączenie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe. Przygotowaliśmy Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, która umożliwi tej grupie osób na niezależne życie i aktywny udział we wielu jego sferach. Proponowane działania przedyskutowaliśmy z Krajową Radą Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radą Języka Migowego, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Szacujemy, że wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w 2021 roku osiągnie poziom blisko 30 mld złotych, to blisko 15 mld zł więcej niż jeszcze w 2015 roku.


Zmarł Wacław Kirkowski – pożegnanie kompozytora

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie z żalem informuje o śmierci Wacława Kirkowskiego, autora wielu cenionych pieśni kaszubskich, pedagoga i dyrektora szkół.    

Zmarł Wacław Kirkowski – pożegnanie kompozytora

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie z żalem informuje o śmierci Wacława Kirkowskiego, autora wielu cenionych pieśni kaszubskich, pedagoga i dyrektora szkół.    


Psie Walentynki w Warszawie

O 12-tej w samo południe w Walentynki pod Kolumną Zygmunta spotkali się miłośnicy i właściciele psów. Psy i ludzie byli najwyraźniej bardzo zadowoleni./ZOBACZ FILM/

Psie Walentynki w Warszawie

O 12-tej w samo południe w Walentynki pod Kolumną Zygmunta spotkali się miłośnicy i właściciele psów. Psy i ludzie byli najwyraźniej bardzo zadowoleni./ZOBACZ FILM/


Najstarsza Małopolanka z Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległośc

Dziś swoje 110. urodziny obchodzi pani Wanda Szajowska. To najstarsza mieszkanka Małopolski. Oprócz pełnych serdeczności życzeń i okolicznościowych upominków dostojna jubilatka odebrała dziś wyjątkowe wyróżnienie. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył jej Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Najstarsza Małopolanka z Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległośc

Dziś swoje 110. urodziny obchodzi pani Wanda Szajowska. To najstarsza mieszkanka Małopolski. Oprócz pełnych serdeczności życzeń i okolicznościowych upominków dostojna jubilatka odebrała dziś wyjątkowe wyróżnienie. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył jej Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.


Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Janiny Faszczewskiej

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w czwartek (28.01) przekazał Janinie Faszczewskiej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy na wniosek szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie w imieniu kombatantki odebrała wnuczka.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Janiny Faszczewskiej

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w czwartek (28.01) przekazał Janinie Faszczewskiej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy na wniosek szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie w imieniu kombatantki odebrała wnuczka.


Pożegnanie ŚP. Zbigniewa Wysockiego

ŚP. Zbigniew Wysocki, wiceminister Transportu i Budownictwa (2005-2006 r.), założyciel i przewodniczący kolegium Polskiego Stowarzyszenia Morskiego -Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, pomysłodawca cyklicznych konferencji „Zaślubiny Polski z Morzem”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, spoczął dziś na sopockim cmentarzu.

Pożegnanie ŚP. Zbigniewa Wysockiego

ŚP. Zbigniew Wysocki, wiceminister Transportu i Budownictwa (2005-2006 r.), założyciel i przewodniczący kolegium Polskiego Stowarzyszenia Morskiego -Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, pomysłodawca cyklicznych konferencji „Zaślubiny Polski z Morzem”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, spoczął dziś na sopockim cmentarzu.


Apel o pomoc zakończony sukcesem

W październiku 2020 roku wojewoda Władysław Dajczak spotkał się z Wiktorem – młodym talentem docenionym w czasie koszykarskiego campu Marcina Gortata.

Apel o pomoc zakończony sukcesem

W październiku 2020 roku wojewoda Władysław Dajczak spotkał się z Wiktorem – młodym talentem docenionym w czasie koszykarskiego campu Marcina Gortata.


Strażacy pomagają w transporcie seniorów do punktów szczepień

W związku z rozpoczęciem powszechnych szczepień przeciw COVID-19, od wczoraj seniorzy korzystają z pomocy strażaków w transporcie do punktów szczepień w wielu miejscach w kraju. Do dziś (26 stycznia br.) do godz. 11:00 strażacy uczestniczyli już w ponad 100 wyjazdach związanych z dowozem na szczepienia.

Strażacy pomagają w transporcie seniorów do punktów szczepień

W związku z rozpoczęciem powszechnych szczepień przeciw COVID-19, od wczoraj seniorzy korzystają z pomocy strażaków w transporcie do punktów szczepień w wielu miejscach w kraju. Do dziś (26 stycznia br.) do godz. 11:00 strażacy uczestniczyli już w ponad 100 wyjazdach związanych z dowozem na szczepienia.


Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla Pana Waldemara Nicmana

Pan Waldemar Nicman w latach 1989-1991 był przewodniczącym ciechanowskiej „Solidarności”. Podczas stanu wojennego wielokrotnie represjonowany, a w latach 1984-1988 rozpracowany przez SB w akcji pod kryptonimem „Pisarz” za rozprowadzanie prasy podziemnej. Aktywny uczestnik w wyborach 4 czerwca 1989 r. po stronie Komitetów Obywatelskich „S”. Przewodniczący Miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Ciechanowie, który wygrał wybory samorządowe w 1990 roku.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla Pana Waldemara Nicmana

Pan Waldemar Nicman w latach 1989-1991 był przewodniczącym ciechanowskiej „Solidarności”. Podczas stanu wojennego wielokrotnie represjonowany, a w latach 1984-1988 rozpracowany przez SB w akcji pod kryptonimem „Pisarz” za rozprowadzanie prasy podziemnej. Aktywny uczestnik w wyborach 4 czerwca 1989 r. po stronie Komitetów Obywatelskich „S”. Przewodniczący Miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Ciechanowie, który wygrał wybory samorządowe w 1990 roku.


APELUJEMY, ŻEBY NIE WCHODZIĆ NA ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI WODNE

Wczoraj włodawski dyżurny odebrał zgłoszenie o osobach nieletnich, które chodzą po zamarzniętej tafli Jeziora Białego. Dzielnicowy zastał przy jeziorze trzech młodych mężczyzn, z którymi przeprowadził rozmowę profilaktyczną. Przypominamy, że wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne jest bardzo niebezpieczne i może zakończyć się tragedią.

APELUJEMY, ŻEBY NIE WCHODZIĆ NA ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI WODNE

Wczoraj włodawski dyżurny odebrał zgłoszenie o osobach nieletnich, które chodzą po zamarzniętej tafli Jeziora Białego. Dzielnicowy zastał przy jeziorze trzech młodych mężczyzn, z którymi przeprowadził rozmowę profilaktyczną. Przypominamy, że wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne jest bardzo niebezpieczne i może zakończyć się tragedią.


Pogrzeb Andrzeja Marii Ossowskiego – wybitnego działacza społecznego

Na cmentarzu Batowickim w Krakowie odbył się dziś pogrzeb – zmarłego 12 stycznia – Andrzeja Ossowskiego, byłego wykładowcy AGH i Politechniki Krakowskiej, zaangażowanego w powstanie pomnika Pála Telekiego. W uroczystości uczestniczyli sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Pogrzeb Andrzeja Marii Ossowskiego – wybitnego działacza społecznego

Na cmentarzu Batowickim w Krakowie odbył się dziś pogrzeb – zmarłego 12 stycznia – Andrzeja Ossowskiego, byłego wykładowcy AGH i Politechniki Krakowskiej, zaangażowanego w powstanie pomnika Pála Telekiego. W uroczystości uczestniczyli sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.


Mieszkańcy Alwerni upamiętnili Kornela Morawieckiego

Gmina Alwernia uhonorowała Kornela Morawieckiego. Dziś w miejscowości Źródła premier Mateusz Morawiecki odsłonił tablicę upamiętniającą jego ojca i zarazem zasłużonego działacza „Solidarności”. W uroczystości wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecni byli także Mieszkańcy i włodarze gminy.

Mieszkańcy Alwerni upamiętnili Kornela Morawieckiego

Gmina Alwernia uhonorowała Kornela Morawieckiego. Dziś w miejscowości Źródła premier Mateusz Morawiecki odsłonił tablicę upamiętniającą jego ojca i zarazem zasłużonego działacza „Solidarności”. W uroczystości wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecni byli także Mieszkańcy i włodarze gminy.


„Wrażenie pustki będzie trwało długo” – uroczystości pogrzebowe Jana Jabłońca

W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierza Armii Krajowej kpt. Jana Jabłońca ps. „Fiat”. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”. Zmarł 12 stycznia br. Miał 93 lata. Ciało śp. Jana Jabłońca spoczęło na cmentarzu przy ul. Unickiej.

„Wrażenie pustki będzie trwało długo” – uroczystości pogrzebowe Jana Jabłońca

W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierza Armii Krajowej kpt. Jana Jabłońca ps. „Fiat”. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”. Zmarł 12 stycznia br. Miał 93 lata. Ciało śp. Jana Jabłońca spoczęło na cmentarzu przy ul. Unickiej.


Kondolencje Wojewody

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak  składa wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinie i bliskim zmarłego Tadeusza Horbacza.

Kondolencje Wojewody

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak  składa wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinie i bliskim zmarłego Tadeusza Horbacza.


Pracownicy PUW dla podopiecznych hospicjum

Do podopiecznych hospicjum dla dzieci. im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku trafiły dziś pieluchy, chusteczki nawilżające, kosmetyki, opatrunki etc. zebrane przez pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 

Pracownicy PUW dla podopiecznych hospicjum

Do podopiecznych hospicjum dla dzieci. im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku trafiły dziś pieluchy, chusteczki nawilżające, kosmetyki, opatrunki etc. zebrane przez pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 


Aleksandra Szemioth - niestrudzenie walczyła o prawdę i pamięć historyczną Polaków

W wieku 84 lat, zmarła w Krakowie Aleksandra Szemioth, prezes krakowskiego oddziału Związku Sybiraków. W uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu Rakowickim wziął udział II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który odczytał list do rodziny zmarłej, skierowany przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.

Aleksandra Szemioth - niestrudzenie walczyła o prawdę i pamięć historyczną Polaków

W wieku 84 lat, zmarła w Krakowie Aleksandra Szemioth, prezes krakowskiego oddziału Związku Sybiraków. W uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu Rakowickim wziął udział II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który odczytał list do rodziny zmarłej, skierowany przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.


Służby apelują o ostrożność w czasie mrozów

Synoptycy na najbliższe kilka dni zapowiadają spadek temperatury. W tym czasie służby apelują o ostrożność na drogach, przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy używaniu urządzeń grzewczych oraz zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne i starsze, którym grozi wychłodzenie.

Służby apelują o ostrożność w czasie mrozów

Synoptycy na najbliższe kilka dni zapowiadają spadek temperatury. W tym czasie służby apelują o ostrożność na drogach, przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy używaniu urządzeń grzewczych oraz zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne i starsze, którym grozi wychłodzenie.


Witalis Skorupka ps. Orzeł dołączył do kampanii #SzczepimySię

Płk Witalis Skorupka ps. Orzeł został kolejnym ambasadorem kampanii informacyjnej #SzczepimySię. Starszy sierżant Armii Krajowej i zastępca dowódcy plutonu w akcji „Burza” wystąpił w spocie wideo, który będzie zachęcał do szczepień w telewizji i Internecie.

Witalis Skorupka ps. Orzeł dołączył do kampanii #SzczepimySię

Płk Witalis Skorupka ps. Orzeł został kolejnym ambasadorem kampanii informacyjnej #SzczepimySię. Starszy sierżant Armii Krajowej i zastępca dowódcy plutonu w akcji „Burza” wystąpił w spocie wideo, który będzie zachęcał do szczepień w telewizji i Internecie.


W tym tygodniu seniorzy będą mogli zapisywać się na szczepienie

Od najbliższego piątku, 15 stycznia 2021 r., seniorzy w wieku powyżej 80 lat będą mogli zarejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19. Od wtorku, 12 stycznia, ruszy natomiast w gminach organizacja transportu dla osób, które nie będą w stanie samodzielnie dojechać do punktu szczepień. Poinformowali dziś o tym Michał Dworczk – szef Kancelarii Premiera, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a także Paweł Szefernaker – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

W tym tygodniu seniorzy będą mogli zapisywać się na szczepienie

Od najbliższego piątku, 15 stycznia 2021 r., seniorzy w wieku powyżej 80 lat będą mogli zarejestrować się na szczepienie przeciwko COVID-19. Od wtorku, 12 stycznia, ruszy natomiast w gminach organizacja transportu dla osób, które nie będą w stanie samodzielnie dojechać do punktu szczepień. Poinformowali dziś o tym Michał Dworczk – szef Kancelarii Premiera, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a także Paweł Szefernaker – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.


OSZUKUJĄ ZAKOCHANE SAMOTNE OSOBY. POLICJANCI OSTRZEGAJĄ

Schemat działania oszustów, którzy rozkochują samotne starsze osoby, jest zawsze podobny. Nieświadoma ofiara spotyka swoją „miłość” na portalach społecznościowych, profilach randkowych. Sprawca otacza swoją ofiarę czułością, romantyzmem, wrażliwością. Jak się później okazuje, wymyśla różne kłamstwa, aby pozyskać pieniądze od zakochanej osoby, po czym znik

OSZUKUJĄ ZAKOCHANE SAMOTNE OSOBY. POLICJANCI OSTRZEGAJĄ

Schemat działania oszustów, którzy rozkochują samotne starsze osoby, jest zawsze podobny. Nieświadoma ofiara spotyka swoją „miłość” na portalach społecznościowych, profilach randkowych. Sprawca otacza swoją ofiarę czułością, romantyzmem, wrażliwością. Jak się później okazuje, wymyśla różne kłamstwa, aby pozyskać pieniądze od zakochanej osoby, po czym znik


Ostatnie pożegnanie salezjanina ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

W kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie odbyła się msza pogrzebowa ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB. Dalsze uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Unickiej. Ks. prof. Maryniarczyk był filozofem, metafizykiem, wieloletnim wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktorem naczelnym Powszechnej Encyklopedii Filozofii, która ukazała się w dziesięciu tomach w latach 2000-2009. Salezjanin zmarł 27 grudnia, w wieku 70 lat.

Ostatnie pożegnanie salezjanina ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

W kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie odbyła się msza pogrzebowa ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB. Dalsze uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu przy ul. Unickiej. Ks. prof. Maryniarczyk był filozofem, metafizykiem, wieloletnim wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktorem naczelnym Powszechnej Encyklopedii Filozofii, która ukazała się w dziesięciu tomach w latach 2000-2009. Salezjanin zmarł 27 grudnia, w wieku 70 lat.


Dziewiętnaścioro nowych obywateli RP

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył dziś dziewiętnastu osobom decyzje o uznaniu za obywatela polskiego. Wśród nich jest trzynaście pań i sześciu panów. Gratulujemy! Uroczystość odbyła się w sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.

Dziewiętnaścioro nowych obywateli RP

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył dziś dziewiętnastu osobom decyzje o uznaniu za obywatela polskiego. Wśród nich jest trzynaście pań i sześciu panów. Gratulujemy! Uroczystość odbyła się w sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.


Julia i Franciszek – to najczęściej nadawane imiona w 2020 roku w Katowicach

Koniec roku sprzyja podsumowaniom, dlatego przygotowaliśmyzestawienie najpopularniejszych imion. Jak wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach, Julia po raz pierwszy jest w Katowicach najpopularniejszym imieniem dla dziewczynek

Julia i Franciszek – to najczęściej nadawane imiona w 2020 roku w Katowicach

Koniec roku sprzyja podsumowaniom, dlatego przygotowaliśmyzestawienie najpopularniejszych imion. Jak wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach, Julia po raz pierwszy jest w Katowicach najpopularniejszym imieniem dla dziewczynek


DZIELNICOWA O WIELKIM SERCU. ŚWIĄTECZNA PACZKA TRAFIŁA DO POTRZEBUJĄCYCH

Dzielnicowa sierżant Michalina Purwiel po raz kolejny zorganizowała szczytną akcję dla potrzebującej rodziny. Tym razem jednak była to świąteczna paczka. Policjantka prywatnie od kilku lat cyklicznie przed świętami obdarowuje jedną rodzinę prezentami. W tym roku wytypowała do przekazania prezentów rodzinę ze swojego rejonu służbowego. Do zbiórki dołączyli się również bliscy i sąsiedzi dzielnicowej.

DZIELNICOWA O WIELKIM SERCU. ŚWIĄTECZNA PACZKA TRAFIŁA DO POTRZEBUJĄCYCH

Dzielnicowa sierżant Michalina Purwiel po raz kolejny zorganizowała szczytną akcję dla potrzebującej rodziny. Tym razem jednak była to świąteczna paczka. Policjantka prywatnie od kilku lat cyklicznie przed świętami obdarowuje jedną rodzinę prezentami. W tym roku wytypowała do przekazania prezentów rodzinę ze swojego rejonu służbowego. Do zbiórki dołączyli się również bliscy i sąsiedzi dzielnicowej.


Kolejne projekty w ramach „Niepodległej” będą dostępne w sieci!

Seria komiksów historycznych oraz dwa spektakle, realizowane w formie teatru telewizji – to tegoroczne projekty wojewody opolskiego Adriana Czubaka, które zyskały aprobatę MKiDN. O tym jak sprawnie połączyć wiedzę z zakresu historii i w atrakcyjny sposób osadzić ją w realiach współczesności, wojewoda wraz z partnerami rządowego programu, przybliżali dziś podczas konferencji prasowej.

Kolejne projekty w ramach „Niepodległej” będą dostępne w sieci!

Seria komiksów historycznych oraz dwa spektakle, realizowane w formie teatru telewizji – to tegoroczne projekty wojewody opolskiego Adriana Czubaka, które zyskały aprobatę MKiDN. O tym jak sprawnie połączyć wiedzę z zakresu historii i w atrakcyjny sposób osadzić ją w realiach współczesności, wojewoda wraz z partnerami rządowego programu, przybliżali dziś podczas konferencji prasowej.


W trosce o drugiego człowieka – pomimo pandemii osoby bez domu w Małopolsce znajdą schronienie

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził dzisiaj przytulisko dla bezdomnych mężczyzn prowadzone przez Zgromadzenie Braci Albertynów. To właśnie przy ul. Skawińskiej w Krakowie zostało uruchomionych kilkanaście miejsc odosobnienia, w których bezdomni będą mogli przebywać przed przyjęciem do placówek zapewniających tymczasowe schronienie.

W trosce o drugiego człowieka – pomimo pandemii osoby bez domu w Małopolsce znajdą schronienie

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził dzisiaj przytulisko dla bezdomnych mężczyzn prowadzone przez Zgromadzenie Braci Albertynów. To właśnie przy ul. Skawińskiej w Krakowie zostało uruchomionych kilkanaście miejsc odosobnienia, w których bezdomni będą mogli przebywać przed przyjęciem do placówek zapewniających tymczasowe schronienie.


Składamy hołd ofiarom wydarzeń grudnia 1981 r.

W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przy grobach księdza Jerzego Popiełuszki i Grzegorza Przemyka, upamiętniającą ofiary wydarzeń grudnia 1981 r. W tym szczególnym dniu składamy wyraz naszej solidarności i wdzięczności za okazaną odwagę oraz poświęcenie przez wszystkich represjonowanych w tamtym trudnym czasie.

Składamy hołd ofiarom wydarzeń grudnia 1981 r.

W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty przy grobach księdza Jerzego Popiełuszki i Grzegorza Przemyka, upamiętniającą ofiary wydarzeń grudnia 1981 r. W tym szczególnym dniu składamy wyraz naszej solidarności i wdzięczności za okazaną odwagę oraz poświęcenie przez wszystkich represjonowanych w tamtym trudnym czasie.


ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUG DLA ŚP. KAZIMIERZA WĘGRZYNA

Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka przekazała odznaczenie nadane pośmiertnie śp. Kazimierzowi Węgrzynowi.

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUG DLA ŚP. KAZIMIERZA WĘGRZYNA

Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka przekazała odznaczenie nadane pośmiertnie śp. Kazimierzowi Węgrzynowi.


Dzieci modlą się o święta z rodziną. Pomóżmy im

Panie Rzeczniku, bardzo doskwiera nam tęsknota... Święta Bożego Narodzenia pragniemy spędzić w domu. Czy jest Pan w stanie nam pomóc” - do Rzecznika Praw Dziecka napływają z całej Polski poruszające listy od dzieci w pieczy zastępczej, które modlą się o to, by epidemia nie pozbawiła ich szansy na spędzenie świąt z bliskimi. Dlatego Rzecznik zwrócił się do wojewodów, by wspólnie ze starostami i dyrektorami placówek zapewnili dzieciom możliwość wyjazdu na święta do rodzin, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa po powrocie do placówki.

Dzieci modlą się o święta z rodziną. Pomóżmy im

Panie Rzeczniku, bardzo doskwiera nam tęsknota... Święta Bożego Narodzenia pragniemy spędzić w domu. Czy jest Pan w stanie nam pomóc” - do Rzecznika Praw Dziecka napływają z całej Polski poruszające listy od dzieci w pieczy zastępczej, które modlą się o to, by epidemia nie pozbawiła ich szansy na spędzenie świąt z bliskimi. Dlatego Rzecznik zwrócił się do wojewodów, by wspólnie ze starostami i dyrektorami placówek zapewnili dzieciom możliwość wyjazdu na święta do rodzin, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa po powrocie do placówki.


9 grudnia rusza Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów

Przed Świętami Bożego Narodzenia uruchamiamy Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. Chcemy w ten sposób wspomóc osoby najbardziej potrzebujące. Już wkrótce do placówek dla osób bezdomnych, samotnych i starszych trafią artykuły spożywcze o wartości 5 milionów złotych.

9 grudnia rusza Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów

Przed Świętami Bożego Narodzenia uruchamiamy Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. Chcemy w ten sposób wspomóc osoby najbardziej potrzebujące. Już wkrótce do placówek dla osób bezdomnych, samotnych i starszych trafią artykuły spożywcze o wartości 5 milionów złotych.


© 2018 Super-Polska.pl stat4u