Prezydent Andrzej Duda na inauguracji roku akademickiego w KUL

Autor: Lubelski UW 2018-10-30 09:31:10
Z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, prymasa Polski abp Wojciecha Polaka, ministrów, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, posłów i senatorów, pracowników naukowych uczelni, studentów, absolwentów, a także przedstawicieli m.in. duchowieństwa odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym roku miała ona szczególnie uroczysty charakter w związku z obchodami jubileuszu 100-lecia powstania KUL.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Akademickim KUL, której przewodniczył i homilię wygłosił prymas Polski abp Wojciech Polak, który przypomniał słowa Jana Pawła II dotyczące roli katolickiego uniwersytetu. - Rola, atrakcyjność Katolickiego Uniwersytetu wiąże się z nadzieją, że tu znajdzie się prawdziwa wspólnota łącząca profesorów, pracowników administracyjnych i fizycznych, wspólnota studentów - świadectwo żywego chrześcijaństwa; że autentyczna katolicka rodzina uniwersytecka jest miejscem nie tylko „prawdy naukowej”, ale i „prawdy życia”.

Druga część uroczystości odbyła się w Auli Stefana kard. Wyszyńskiego KUL. Po przywitaniu wszystkich przez rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego w poczet społeczności akademickiej uczelni włączeni zostali nowi studenci i doktoranci.

- Sto lat temu narodziła się niepodległa Polska. Sto lat temu nasze własne, suwerenne państwo powróciło na mapy Europy po 123 latach zaborów. Wraz z nim sto lat temu odrodziła się też Rzeczpospolita Akademicka, wolna nauka i wolna myśl, polska myśl, w Polsce, w wolnym kraju. Sto lat temu powstał Katolicki Uniwersytet Lubelski rówieśnik niepodległej. W ciągu minionego wieku uczelnia położyła olbrzymie zasługi dla Polski i Kościoła, pełniąc służbę Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie. To właśnie tu, wbrew naciskom ideologii i propagandy, pomimo szykan inwigilacji i prześladowań, trwała wolna, polska nauka. Tu trwał i był pielęgnowany autentyczny patriotyzm, tu umacniano się w wierności prawdzie i Dobrej Nowinie. KUL w ciągu 100. lat swojego istnienia był ostoją, strażnikiem, a nade wszystko świadectwem prawdy i mądrości. Ta prawda i mądrość legły u podstaw suwerennej Polski odrodzonej w 1918 roku i właśnie KUL był jednym z istotnych tego wyrazów. Teraz my, współcześni Polacy, po upływie całego wieku podejmujemy każdy swoją cząstkę odpowiedzialności za naszą wolną Ojczyznę, za własne suwerenne państwo, Rzeczpospolitą, za Kościół Polski, za całą cywilizację chrześcijańskiego Zachodu. Chcemy iść dalej przez dzieje niosąc nasze dziedzictwo i tożsamość. W 100-lecie odzyskania Niepodległości w sposób oczywisty naczelną rangę ma kwestia jak umacniać i chronić wielkie narodowe dobro, jakim jest suwerenność. Jesteśmy krajem średniej wielkości w wielu obszarach współtwórcą, ale także obiektem globalnych przemian. Z trudnej historii Polski wiemy, że wolność nigdy nie jest dana ani darmo, ani raz na zawsze. Papież Jan Paweł II przypominał nam, że wolność jest zadaniem. Nie możemy tracić z pola uwagi tego, jak ważne jest traktowanie Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego. Jak ważne jest kształtowanie poczucia obywatelskości i postawy służby publicznej – mówił prezydent Andrzej Duda w wygłoszonym przemówieniu „Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości”.

Podczas wizyty prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem papieża św. Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz przed tablicą upamiętniającą I posiedzenie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w dniu 7 listopada 1918 r., zamieszczoną na budynku wydziału Politologii UMCS. Prezydent wręczył też odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom KUL. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki wręczone zostały Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Złote, Srebrne i Brązowe krzyże Zasługi. Spotkanie stało się też okazją do wręczenia „Laurów Uniwersyteckich” - nagród naukowych im. ks. Idziego Radziszewskiego, przyznawanych nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe.

Prezydent Andrzej Duda na ręce rektora uczelni ks. prof. Antoniego Dębińskiego przekazał biało-czerwoną flagę.- Eksponujcie tę flagę w poczuciu obywatelskiego spełnienia, jako manifestację patriotycznej służby, jako symbol wspaniałego dorobku tego uniwersytetu i całej naszej niepodległej Ojczyzny – mówił. Z kolei prezydent wraz z prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem otrzymali Medale Jubileuszowe 100-lecia KUL dla upamiętnienia rocznicy powstania KUL.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u