Podsumowanie programu Rodzina 500+

Autor: Łódzki UW 2019-04-10 09:28:54
Pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi spotkali się z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego w ramach akcji informacyjno-konsultacyjnej Nowa Piątka. Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Piotr Cieplucha podsumował także 3 lata działania programu „Rodzina 500+” na terenie województwa łódzkiego.

Program „Rodzina 500+” to realne wsparcie dla polskich rodzin, w ramach którego otrzymują one świadczenie w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Od 1. lipca 2019 roku zostanie poszerzony i będzie obejmować także pierwsze dziecko bez względu na osiągane w rodzinie dochody. W programie uczestniczy 148,6 tys. rodzin z województwa łódzkiego a świadczeniem objęte jest 220 tys. dzieci. Od 2016 roku, czyli od początku trwania programu do rodzin trafiło już 4,1 mld zł. W 2017 roku rządowe wsparcie wynosiło niespełna 1,5 mld zł a w 2018 roku 1,4 mld zł. Od stycznia 2019 rodzinom wypłacono 335 mln zł. Obecnie świadczenie na pierwsze dziecko pobierają tylko te rodziny, które spełniają kryterium dochodowe (nie więcej niż 800 zł netto na osobę w rodzinie). W województwie łódzkim takich rodzin jest około 72,3 tys. Według prognoz opartych m.in. na danych z Głównego Urzędu Statystycznego od lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze otrzyma aż 441 tys. dzieci, czyli ich liczba wzrośnie niemal dwukrotnie w stosunku do chwili obecnej.

Pozytywne efekty wdrożenia programu „Rodzina 500+” to znaczny wzrost współczynnika dzietności (jest najwyższy od 20 lat), a także zmniejszenie poziomu ubóstwa, zwłaszcza wśród rodzin wielodzietnych i samotnych rodziców. Przyznanie rodzicom świadczenia wychowawczego sprawia też, że chętniej inwestują oni w edukację dzieci i posyłają je na zajęcia dodatkowe.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u