PODKARPACKA KONFERENCJA KONSULTACYJNA

Autor: Podkarpacki UW 2019-07-06 09:03:37
Trwają konsultacje projektu założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030. W konferencji konsultacyjnej, która odbyła się 5 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.
24 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą nr 56/1393/19 przyjął projekt Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Od 27 czerwca do 19 lipca br. istnieje możliwość wnoszenia uwag i wniosków do dokumentu. Przygotowany projekt został poddany konsultacjom społecznym podczas konferencji zorganizowanych do tej pory w Przemyślu, Tarnobrzegu, Krośnie i Rzeszowie. Spotkania z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych były okazją do dyskusji nad zasadniczymi zapisami konsultowanego dokumentu, w szczególności nad zasadnością wyznaczonych celów i kierunków rozwoju, oczekiwanymi efektami planowanych działań oraz ich terytorialnym ukierunkowaniem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u