Droga w Suchym Gruncie zostanie wyremontowana

Autor: Małopolski UW 2019-09-08 09:33:16
W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał staroście dąbrowskiemu Lesławowi Wieczorkowi promesę na remont drogi powiatowej Szczucin – Suchy Grunt – Radwan w miejscowości Suchy Grunt.
Dofinansowanie w wysokości 1 025 610 zł przyznał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u