Dofinansowanie dla powiatu starachowickiego

Autor: Świętokrzyski UW 2019-09-17 08:53:16
Wojewoda Agata Wojtyszek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach wręczyła promesy na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Promesy otrzymali: powiat starachowicki, Gmina Brody, Gmina Mirzec, Gmina Pawłów, Gmina Starachowice.
Na listach znalazło się 96 zadań powiatowych na kwotę dofinansowania 121 252 416,80 zł dla łącznej ilości dróg 172, 12 km. Dla gmin 201 zadań na kwotę dofinansowania 201 141,493 zł z łączna ilością dróg 180,15 km. Dzisiejsze wydarzenie jest wynikiem zatwierdzenia w dniu 30 sierpnia 2019 roku przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u