WOJEWODA CZYTA DZIECIOM

Autor: Podkarpacki UW 2019-10-13 09:40:20
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart włączyła się w projekt "Cały Rzeszów czyta bajki", który realizuje Przedszkole Publiczne nr 34 w Rzeszowie.
Pomysłodawcy projektu uważają, że czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła oraz zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Mądrze dobrana literatura przekazuje ważne i uniwersalne wartości, co ma ogromne znaczenie dla dziecka rozwijającego się we współczesnym świecie zdominowanym przez przemoc, wizerunek ludzi idealnych, pogrążonych w nałogach lub goniących za dobrami materialnymi. To wszystko powoduje demoralizację najmłodszego pokolenia. Dlatego tak ważna jest nauka wrażliwości, szacunku, uczciwości oraz odpowiedzialności, odwagi, sprawiedliwości, a tych wartości uczą dzieci bohaterowie bajek. Dodatkowo, projekt ten promuje czytelnictwo i rozwija zainteresowanie książką od najmłodszych lat.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u