Nadanie imienia Ignacego Jana Paderewskiego Szkole Podstawowej nr 5 w Pruszkowie

Autor: Mazowiecki UW 2019-11-09 08:31:46
Dzień 8 listopada 2019 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie, jako jeden z najważniejszych. Tego dnia placówce nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego i przekazano sztandar. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Uroczystość nadania patrona oraz przekazania sztandaru pruszkowskiej szkole poprzedziły: wspólnie odśpiewany hymn państwowy, powitanie przybyłych gości przez dyrektora placówki, Panią Anetę Pawłowską oraz wystąpienia okolicznościowe. W trakcie wydarzenia głos zabrał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Wydarzenie to ma szczególne znaczenie w dziejach każdej szkoły. Stanowi deklarację identyfikacji z wartościami, które uosabia patron, oraz uznania jego drogi życiowej za wzór w pracy dydaktyczno-wychowawczej – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Krótko przed 101. rocznicą odrodzenia naszej ojczyzny z dumą przywołujemy postać Ignacego Jana Paderewskiego – wirtuoza fortepianu, cenionego kompozytora i jednego z Ojców Niepodległości. Jego dokonania wyznaczają mu wyjątkowe miejsce w naszej kulturze i historii. Na szczególne uznanie zasługuje cechująca Paderewskiego umiejętność wykorzystywania artystycznej sławy do zdobywania międzynarodowego poparcia dla polskich dążeń niepodległościowych. Postawa ta jest inspirującym przykładem czynnego, zaangażowanego patriotyzmu – dodał.

Następnie przystąpiono do uroczystości nadania imienia placówce. Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa, Pan Krzysztof Biskupski odczytał treść uchwały Rady Miasta Pruszkowa z 18 października 2019 roku w sprawie nadania imienia Ignacego Jana Paderewskiego Szkole Podstawowej nr 5 w Pruszkowie.

„Czym flaga dla kraju, tym sztandar dla szkoły”. Dlatego też w kolejnej części uroczystości Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie przekazała sztandar dyrektorowi tej placówki, Pani Anecie Pawłowskiej. Wcześniej fundatorzy sztandaru wbili w jego drzewce pamiątkowe gwoździe. Zwyczaj ten jest symbolem szacunku i uznania.

Sztandar szkoły jest symbolem tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, hartu ducha i wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń społeczności szkolnej i lokalnej – podkreślił jeden z uczniów szkoły, współprowadzący uroczystość.

W obecności gości i społeczności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie uczniowie złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie to placówka publiczna, powołana aktem założycielskim z 1 marca 2018 roku. Zapewnia naukę dzieciom i młodzieży z pruszkowskich dzielnic: Żbików i Bąki. Aktualnie uczęszcza do niej już ponad 500 uczniów.

Ignacy Jan Paderewski urodził się w 1860 roku w Kuryłówce – polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Pod jego bezpośrednim wpływem prezydent Tomas Woodrow Wilson umieścił w swoim ultimatum uzależniającym podpisanie przez Stany Zjednoczone traktatu wersalskiego 13 punkt domagający się zgody stron traktatu na suwerenność Polski – dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u