Nowy dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-11-30 09:17:42
Pan profesor to osoba, która poświęciła swoje życie służbie medycznej. To najpiękniejsza i najbardziej wychodząca naprzeciw potrzebom drugiego człowieka służba - powiedział wiceminister Krzysztof Kozłowski podczas uroczystości powołania dotychczasowego Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA - profesora Waldemara Wierzby na stanowisko Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

W uroczystości uczestniczyli: Waldemar Kraska - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Kulisiewicz - dyrektor generalny MSWiA, mjr Paweł Olszewski – komendant Służby Ochrony Państwa, nadinsp. Dariusz Augustyniak – zastępca komendanta głównego Policji a także dyrektorzy szpitali MSWiA oraz dyrektorzy departamentów i biur MSWiA. Profesor Waldemar Wierzba otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenie przyznawane przez Prezydenta RP, które wręczył wiceminister Krzysztof Kozłowski. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odznaczył Waldemara Wierzbę odznaką honorową „Zasłużony dla ochrony zdrowia”.

Profesor Waldemar Wierzba jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W 1995 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych, a w 2019 r. w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi stopień doktora habilitowanego.

W latach 1993-2019 pełnił odpowiedzialne funkcje w sektorze ochrony zdrowia. Tworzył m.in. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych, której był pierwszym prezesem. Kierował zespołem ponad 400 ekspertów opracowujących ,,koszyk świadczeń gwarantowanych”.

Od lutego 2018 r. do listopada 2019 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazuje młodszym pokoleniom pracując jako wykładowca. Jest rektorem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zajmuje stanowisko redaktora naczelnego czasopisma specjalistycznego ,,Świat Lekarza’’. Opublikował (jako autor i współautor) ponad 160 publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u