Otwarcie zmodernizowanej drogi w Drwini

Autor: Małopolski UW 2020-01-10 08:40:04

Prace związane z rozbudową drogi powiatowej w Drwini zrealizowane! To kolejna inwestycja w województwie małopolskim sfinalizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. W uroczystym otwarciu drogi uczestniczyli m.in. wojewoda małopolski Piotr Ćwik, II wicewojewoda Józef Leśniak i przedstawiciele władz samorządowych na czele ze starostą bocheńskim Adamem Kortą.

Gratuluję realizacji tej inwestycji. Dzięki niej zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Drwini. Nowa droga to także nowe możliwości inwestycyjne i wyższy poziom dostępności komunikacyjnej – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Za każdym razem z satysfakcją spoglądam na owocną współpracę administracji rządowej z władzami samorządowymi. Dzisiejsze otwarcie drogi powiatowej w Drwini to dobry przykład w tym zakresie – dodaje II wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.


W ramach modernizacji drogi powiatowej Ispina – Bieńkowice w miejscowości Drwinia powstały nowe chodniki i utwardzone pobocza. W sumie kompleksowej przebudowie poddano odcinek o długości prawie 700 m, łącznie z 3 skrzyżowaniami, siecią elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i kanalizacją deszczową. Koszt całej inwestycji realizowanej przez Powiat Bocheński zamknął się w kwocie niemal 3,8 mln złotych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u