Decyzja lokalizacyjna w ramach rozbudowy terminalu LNG

Autor: Zachodniopomorski UW 2020-05-01 08:58:39

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał decyzję zezwalającą na lokalizację inwestycji pn. „Budowa zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 kV”.

 Decyzja pozwala na złożenie przez inwestora - Polskie LNG S.A. wniosku o pozwolenie na budowę estakady przesyłowej pod instalacje niezbędne do obsługi trzeciego zbiornika magazynowego, zwiększającego moc regazyfikacyjną świnoujskiego terminalu do 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Kluczowym elementem inwestycji jest żelbetonowa estakada, która będzie połączona z estakadą biegnącą od pomostu załadunkowego na nowym nabrzeżu. Estakada prowadzi do punktów włączenia rurociągów technologicznych części morskiej z częścią lądową, w pobliżu budynku podstacji elektrycznej oraz do planowanego III zbiornika magazynowego.

Budowa estakady pozwoli na uzyskanie niezależności nowego nabrzeża i trzeciego zbiornika od istniejącej części technologicznej terminalu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u