Wystawa "PIONIERKI. Kobiety w edukacji i nauce"

Autor: Podlaski UW 2020-09-12 09:47:26

Irena Białówna, Alicja Dorabialska, Klementyna Hofmanowa - to tylko niektóre bohaterki wystawy "PIONIERKI. Kobiety w edukacji i nauce" przygotowanej przez Instytut Studiów Kobiecych, a zaprezentowanej po raz pierwszy w piątek (11.09) na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Wystawa to część ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w. Stan badań i perspektywy (na tle porównawczym)", która odbywa się w Białymstoku i Augustowie. Na wernisażu wystawy był wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Celem wystawy jest popularyzacja osiągnięć polskich kobiet, które jako prekursorki odkrywały i poznawały możliwości, jakie daje edukacja, w tym akademicka, także tych, które były nowatorkami w osiągnięciach naukowych oraz zawodach o szczególnym zaufaniu społecznym. Ekspozycja wystawy kształtuje i rozwija oraz upowszechnia wiedzę oraz świadomość społeczną na temat wkładu kobiet w rozwój edukacji i nauki w Polsce oraz na świecie. Prezentacja wybitnych kobiet jako pionierek w zawodach i funkcjach publicznych o szczególnym prestiżu ma walor edukacyjny i promuje proaktywne postawy Polek współcześnie.

Wystawę dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas jej otwarcia na Placu Syntezy w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku obecna była podsekretarz stanu w ministerstwie dr Anna Budzanowska.

Wystawę można oglądać do 30 października.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u