Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Autor: Mazowiecki UW 2020-10-06 09:27:08

5 października Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wziął udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2020/2021 r. studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Inauguracja odbyła się w Auli Wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym WUM. Rektor uczelni prof. Zbigniew Gaciong wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym zaznaczył, że rozpoczynający się rok jest szczególny ze względu na pandemię. - Nie rezygnujemy z zajęć praktycznych, ponieważ nie ma nauki medycyny bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem - powiedział Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podkreślając, że uczelnia przygotowała specjalne wytyczne dotyczące bezpiecznego odbywania zajęć.

W trakcie uroczystości odbyła się immatrykulacja przedstawicieli studentów I roku, po której głos zabrali przedstawiciele Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów.

Wykład inauguracyjny pt. “Sztuka leczenia i leczenie sztuką” wygłosiła dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wojewoda Mazowiecki podczas okolicznościowego przemówienia pogratulował nowo przyjętym studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz złożył życzenia z okazji nowego roku akademickiego.

W czasie inauguracji wręczono zasłużonym pracownikom WUM Medale Komisji Edukacji Narodowej. 

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Wiceminister Nauki Wojciech Maksymowicz, rektorzy warszawskich szkół wyższych, studenci oraz pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u