Rada JHA o Nowym Pakcie ws. Migracji i Azylu

Autor: mat prasowe MSWiA 2020-10-11 09:49:12

W czwartek (8 października br.) Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji wziął udział w wideokonferencji Rady Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA). Była to pierwsza rozmowa unijnych ministrów spraw wewnętrznych po publikacji przez Komisję Europejską Nowego Paktu ws. Migracji i Azylu.

Podczas czwartkowej wideokonferencji Rady JHA państwa członkowskie zaprezentowały swoje stanowiska wobec paktu i przyszłości polityki migracyjno-azylowej. Polska podkreśliła znaczenie równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością. Ochrona granic oraz aktywne działania w wymiarze zewnętrznym, w tym poprzez niesienie pomocy migrantom w krajach pochodzenia i tranzytu, powinny stanowić trzon przyszłych rozwiązań.

Zaproponowane przez Komisję Europejską instrumenty w żadnym razie nie powinny dzielić państw członkowskich w zakresie ich potrzeb i wyzwań migracyjnych na południe i północ. Zgodnie ze stanowiskiem Polski kluczowe jest wzmacnianie wysiłków Unii Europejskiej na rzecz ograniczenia nielegalnej migracji oraz zwiększenia skuteczności powrotów obywateli państw trzecich bez prawa pobytu.

Polska podkreśliła, że solidarność nie może być utożsamiana z obowiązkową relokacją migrantów i przypomniała, że odpowiedzialność wymaga konsekwentnych działań po stronie wszystkich państw członkowskich. Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w MSWiA zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia odpowiedzialności i kontroli działania organizacji pozarządowych na Morzu Śródziemnym. Nielegalni migranci transportowani przez te organizacje są wyokrętowani wyłącznie na terytorium UE, co stanowi czynnik wzmagający presję migracyjną. 

Polska, sprawując prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej, podejmuje starania na rzecz wypracowania wspólnego podejścia V4 do kluczowych zagadnień. Kontynuuje też inicjatywy na rzecz budowania koalicji z innymi państwami członkowskimi.

Podczas wideokonferencji Rady JHA ministrowie zapoznali się również z inicjatywami w zakresie wzmocnienia i lepszej koordynacji współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich i Północnej Afryki w dziedzinie migracji. Ponadto dyskutowano o kwestiach dotyczących możliwości wzmocnienia współpracy w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego UE, w szczególności w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji, wzmocnienia europejskiej współpracy policyjnej oraz budowania aktywnego partnerstwa z krajami trzecimi. Polska opowiada się za wzmocnieniem europejskiej architektury bezpieczeństwa, wskazując m.in. na potrzebę rozwijania i udoskonalania już dostępnych instrumentów współpracy i wymiany informacji.

Prezydencja niemiecka poinformowała, iż kolejne posiedzenie Rady Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odbędzie się 13 listopada br. w Brukseli.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u