Nowy burmistrz Tuczna

Autor: Zachodniopomorski UW 2020-11-05 09:37:47

Prezes Rady Ministrów wyznaczył Piotra Stanisława Pierzyńskiego do wykonywania zadań i kompetencji burmistrza Tuczna, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza. Dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wspólnie z wicewojewoda Markiem Suboczem wręczyli powołanie panu Pierzyńskiemu.

Poprzedni burmistrz, Krzysztof Hara, został odwołany w wyniku referendum 18 października 2020.

Termin wyborów przedterminowych na nowego burmistrza wyznaczy Prezes RM.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u