Benefis Waldemara Smaszcza

Autor: Podlaski UW 2022-04-29 08:52:02

Wybitny historyk literatury, krytyk, tłumacz i eseista. Aktywnie działający w białostockim środowisku literackim. Waldemar Smaszcz w czwartek (27.04) miał swój benefis, który zorganizowała mu Książnica Podlaska. Podczas spotkania postać Benefisanta prezentowali we wspomnieniach i relacjach przyjaciele i współpracownicy. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przekazał mu odznaczenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego - Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński nadał Waldemarowi Smaszczowi Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w uznaniu dla jego osiągnięć twórczych oraz działności na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Życzę benefisantowi dużo zdrowia, sił i wsparcia ze strony białostockiego i krajowego środowiska literackiego oraz wielu okazji do dzielenia się swoją twórczością, aktywności na polach, na których od wielu lat pan się realizuje - życzył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

"Waldemar Smaszcz w 2021 roku obchodził jubileusz 70-lecia. Jego bogaty, nowatorski dorobek w zakresie krytyki literackiej i eseistyki oraz opracowań redakcyjnych, zgromadzony w czasie 45  lat pracy, zapewnił mu silną pozycję wśród współczesnych polskich badaczy literatury. Jest autorem dwudziestu książek, w tym m.in. ośmiu dotyczących twórczości Jana Twardowskiego, trzech książek o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim i dwóch o Karolu Wojtyle. Ponad pięćdziesiąt szkiców, esejów, rozpraw zamieścił w wydawnictwach zbiorowych, a w czasopismach opublikował około osiemdziesięciu tekstów.

Wyróżniająca się jest także praca redakcyjna i edytorska Waldemara Smaszcza. Jego dorobek w tym zakresie to sto czterdzieści opracowań wyborów wierszy poetów polskich z różnych epok literackich jak: Adam Mickiewicz, Franciszek Karpiński, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Krzysztof Kamil Baczyński, Władysław Broniewski, Julian Tuwim czy Czesław Miłosz.

Szczególne cenne są jego dokonania w dziedzinie odkrywania, zachowania i popularyzowania lokalnej tożsamości kulturowej. To właśnie Waldemar Smaszcz wydobył z niepamięci twórczość religijną Franciszka Karpińskiego, autora związanego z dworem Branickich w Białymstoku."*

O wybitnych osiągnięciach Waldemara Smaszcza świadczą także liczne przyznane mu nagrody, m.in. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka czy Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2000 roku papież Jan Paweł II przyznał mu odznaczenie Najczcigodniejszego Krzyża Pro Ecclesia et Pontifice.

Benefis literata, zorganizowany przez Książnicę Podlaską, uświetnił koncert Jana Długosza - jednego z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów, Kawalera Orderu Orła Białego.

*źródło: Pismo Książnicy Podlaskiej "Epea"

© 2018 Super-Polska.pl stat4u