REGULAMIN REKLAMY

1-Super-polska.pl jest gazetą internetową zarejestrowaną w rejestrze dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod nr. 1687. Wydawcą i Administratorem gazety jest FORMAT – Andrzej Ficek. Regon 192203174.

2-Gazeta internetowa dostępna jest pod adresem URL; www.super-polska.pl

3-Zleceniodawcą jest osoba fizyczna lub prawna składająca zlecenie reklamowe.

4-Reklama na stronie www.super-polska.pl może być prezentowana w formie banerów reklamowych, artykułów sponsorowanych lub modułów z funkcją głosowań. Reklamy te są sprzedawane na określony czas.

A- Banery na okres minimum 1 tygodnia i wielokrotność tego okresu czasowego.

B- Artykuły sponsorowane ukazują się 1 dnia i ukazuje się bezterminowo.

C- Moduły głosowań według indywidualnych ustaleń i zamówień.

5- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

6-Wydawca może odmówić umieszczenia reklamy z powodów naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, oraz gdy szata graficzna reklamy odbiegała by zbyt mocno od szaty graficznej gazety.

7- Cennik i wymiary banerów reklamowych jest następujący; /podane liczby są kwotami netto/

BANERY
A-ŚRODEK STRONY

A 1 – 1500 zł / max wymiar baneru - 750x240

A 2 – 1000 zł / max wymiar baneru - 750x240

A 3 – 700 zł / max wymiar baneru - 750x150

A 4 -600 zł / max wymiar baneru – 750x150

A5-500 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A6-400 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A7-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A8-300zł/ max wymiar baneru – 750x150

A9-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A10-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A11-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A12-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A13-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A14-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A15-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A16-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A17-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

A18-300 zł/ max wymiar baneru – 750x150

B-PRAWY MARGINES

B1-1000 zł/ max wymiar 400x250

B2-800zł/ max wymiar 400x250

B3-600zł/ max wymiar 400x250

B4-400zł/ max wymiar 400x250

B5-300zł/ max wymiar 400x250

B6-200zł/ max wymiar 400x250

B7-200zł/ max wymiar 400x250

B8-200zł/ max wymiar 400x250

B9-200zł/ max wymiar 400x250

B10-200zł/ max wymiar 400x250

B11-200zł/ max wymiar 400x250

B12-200zł/ max wymiar 400x250

B13-200zł/ max wymiar 400x250

B14-200zł/ max wymiar 400x250

B15-200zł/ max wymiar 400x250

B16-200zł/ max wymiar 400x250

B17-200zł/ max wymiar 400x250

B18-200zł/ max wymiar 400x250

B-Artykuły sponsorowane – Napisanie artykułu i umieszczenie na stronie w odpowiednim dziale-1000 zł . Zamieszczenie gotowego i nadesłanego artykułu 700 zł. Za każdy dzień publikacji na stronie głównej w tzw. sliderze 300 zł. Na stronie wewnętrznej bezterminowo.

C- Moduł głosowań - Zdjęcie zapisane w JPG o wymiarach ok 800x600 pikseli.

Cena według indywidualnych ustaleń.

8- Płatność za reklamę wymagalna jest w ciągu trzech dni przed jej publikacją. W razie braku opłaty Wydawca ma prawo odstąpić od umowy.

9-Baner reklamowy lub artykuł sponsorowany musi być dostarczony do wydawcy mailem na adres reklama@super-polska.pl najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem emisji reklamy lub artykułu.

10-Reklamacje dotyczące publikacji reklamy muszą być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia jej emisji drogą mailową na adres reklama@super-polska.pl lub listownie na adres wydawcy FORMAT 84-240 Reda ul. Gdańska 43. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

11-Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.

12-Banery reklamowe muszą być wysyłane na adres reklama@super-polska.pl i zapisane w pliku swf, png, jpg lub gif.

13-Wydawca może sam wykonać baner na wniosek Zleceniodawcę po wpłaceniu 200 zł netto.

14- W zakresie nie objętym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego a spory sadowe będą rozpatrywane zgodnie z właściwością siedziby Wydawcy. Nie dotyczy to konsumentów.

15-Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w gazecie www.super-polska.pl. Zmiany regulaminu nie dotyczą zleceń opłaconych i będących w realizacji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u