PolitykaOpowiadam się za tym, żeby doszło do uwspólnotowienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19

Nadanie politycznego impulsu do wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i związanego z nim Planu Działania oraz dyskusje nt. walki z pandemią COVID-19 i relacje z Indiami – to główne tematy odbywającego się 7 i 8 maja w Porto Szczytu Społecznego oraz nieformalnej Rady Europejskiej. 

Opowiadam się za tym, żeby doszło do uwspólnotowienia patentów na szczepionki przeciw COVID-19

Nadanie politycznego impulsu do wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i związanego z nim Planu Działania oraz dyskusje nt. walki z pandemią COVID-19 i relacje z Indiami – to główne tematy odbywającego się 7 i 8 maja w Porto Szczytu Społecznego oraz nieformalnej Rady Europejskiej. 


Rozmowy polsko-słoweńskie

W czwartek (6 maja br.) minister Mariusz Kamiński spotkał się z Alešem Hojsem, ministrem spraw wewnętrznych Słowenii. Tematem rozmów były priorytety nadchodzącej Prezydencji słoweńskiej w Radzie UE w obszarze spraw wewnętrznych.

Rozmowy polsko-słoweńskie

W czwartek (6 maja br.) minister Mariusz Kamiński spotkał się z Alešem Hojsem, ministrem spraw wewnętrznych Słowenii. Tematem rozmów były priorytety nadchodzącej Prezydencji słoweńskiej w Radzie UE w obszarze spraw wewnętrznych.


Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z estońską prezydent Kersti Kaljulaid

Współpraca dwustronna, a także kwestie bezpieczeństwa – to główne tematy rozmów Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Spotkanie odbyło się w środę 5 maja w Warszawie i było okazją do podkreślenia dobrej współpracy regionalnie pomiędzy obydwoma krajami.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z estońską prezydent Kersti Kaljulaid

Współpraca dwustronna, a także kwestie bezpieczeństwa – to główne tematy rozmów Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Spotkanie odbyło się w środę 5 maja w Warszawie i było okazją do podkreślenia dobrej współpracy regionalnie pomiędzy obydwoma krajami.


Sejm przyjął projekt ustawy gwarantujący Polsce 770 mld zł w ramach budżetu Unii Europejskiej

Rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE został przyjęty przez Sejm. 770 mld zł – to największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju, wywalczone dzięki negocjacjom polskiego rządu w 2020 r. Wsparcie z UE pomoże wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwi szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Pieniądze zostaną zainwestowane m.in. w rozwój, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, rolnictwo, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Sejm przyjął projekt ustawy gwarantujący Polsce 770 mld zł w ramach budżetu Unii Europejskiej

Rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE został przyjęty przez Sejm. 770 mld zł – to największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju, wywalczone dzięki negocjacjom polskiego rządu w 2020 r. Wsparcie z UE pomoże wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwi szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Pieniądze zostaną zainwestowane m.in. w rozwój, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, rolnictwo, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.


Konstytucja 3 maja to jeden z milowych kroków w dziejach Polski

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja premier Mateusz Morawiecki uczestniczył m.in. w uroczystym posiedzeniu Izb Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Republiki Litewskiej. Konstytucja 3 Maja stanowiła jeden z milowych kroków w dziejach naszego państwa, na równi w szeregu z przyjęciem chrześcijaństwa, powstaniem sejmu walnego, odzyskaniem niepodległości w 1918 r. czy powstaniem „Solidarności”.

Konstytucja 3 maja to jeden z milowych kroków w dziejach Polski

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja premier Mateusz Morawiecki uczestniczył m.in. w uroczystym posiedzeniu Izb Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Republiki Litewskiej. Konstytucja 3 Maja stanowiła jeden z milowych kroków w dziejach naszego państwa, na równi w szeregu z przyjęciem chrześcijaństwa, powstaniem sejmu walnego, odzyskaniem niepodległości w 1918 r. czy powstaniem „Solidarności”.


Powstańcy byli kontynuatorami dzieła w sztafecie pokoleń Polaków, Ślązaków walczących o wolność i niepodległość

Dzięki ich staraniom przetrwała II Rzeczpospolita, dzięki ich staraniom my dziś tu jesteśmy. Ich wysiłek i wielki czyn doprowadził do tego, że te uprzemysłowione tereny bogate w zasoby naturalne, minerały, mogły należeć do Polski i stanowiły o podstawie gospodarczej II RP – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas 100. rocznicy III Powstania Śląskiego.

Powstańcy byli kontynuatorami dzieła w sztafecie pokoleń Polaków, Ślązaków walczących o wolność i niepodległość

Dzięki ich staraniom przetrwała II Rzeczpospolita, dzięki ich staraniom my dziś tu jesteśmy. Ich wysiłek i wielki czyn doprowadził do tego, że te uprzemysłowione tereny bogate w zasoby naturalne, minerały, mogły należeć do Polski i stanowiły o podstawie gospodarczej II RP – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas 100. rocznicy III Powstania Śląskiego.


Współpraca Polski i Litwy układa się w ostatnich latach bardzo dobrze

W dniu Flagi Polski oraz święta Polonii i Polaków za Granicą, premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę na Litwie i spotkał się z litewską premier Ingridą Šimonytė. Liderzy obu państw omówili bieżące kwestie z agendy Unii Europejskiej, tematy dwustronne, a także zagadnienia z zakresu polityki regionalnej. Uczestniczyli również w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Domu Polskiego w Wilnie, a także nowej siedziby TVP Wilno.

Współpraca Polski i Litwy układa się w ostatnich latach bardzo dobrze

W dniu Flagi Polski oraz święta Polonii i Polaków za Granicą, premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę na Litwie i spotkał się z litewską premier Ingridą Šimonytė. Liderzy obu państw omówili bieżące kwestie z agendy Unii Europejskiej, tematy dwustronne, a także zagadnienia z zakresu polityki regionalnej. Uczestniczyli również w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Domu Polskiego w Wilnie, a także nowej siedziby TVP Wilno.


Spotkanie przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej i Serbii w sprawie ochrony granic

Wiceminister Bartosz Grodecki uczestniczył w środę (28 kwietnia br.) w spotkaniu eksperckim na temat ochrony granic. W wideokonferencji wzięli udział przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Serbii. Spotkanie odbyło się w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie V4.

Spotkanie przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej i Serbii w sprawie ochrony granic

Wiceminister Bartosz Grodecki uczestniczył w środę (28 kwietnia br.) w spotkaniu eksperckim na temat ochrony granic. W wideokonferencji wzięli udział przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Serbii. Spotkanie odbyło się w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie V4.


Spotkanie Współprzewodniczących Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 We wtorek (27 kwietnia br.) wiceminister Błażej Poboży i Grzegorz Kuprianowicz, którzy są współprzewodniczącymi Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, spotkali się w MSWiA. Dyskusja poświęcona była sytuacji społeczności należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz użytkowników języka regionalnego.

Spotkanie Współprzewodniczących Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 We wtorek (27 kwietnia br.) wiceminister Błażej Poboży i Grzegorz Kuprianowicz, którzy są współprzewodniczącymi Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, spotkali się w MSWiA. Dyskusja poświęcona była sytuacji społeczności należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz użytkowników języka regionalnego.


Projekt ustawy o zasobach własnych przyjęty przez rząd.

Polska będzie mogła skorzystać z 770 mld zł w ramach budżetu UE

Projekt ustawy o zasobach własnych przyjęty przez rząd.

Polska będzie mogła skorzystać z 770 mld zł w ramach budżetu UE


Premierzy V4: wyrażamy pełną solidarność z Czechami w obliczu działań Federacji Rosyjskiej

Grupa Wyszehradzka pod polskim przewodnictwem jest solidarna w obliczu rosyjskich aktów agresji wobec Czech – taki wniosek płynie ze spotkania szefów państw V4, które zainicjował premier Mateusz Morawiecki. Podczas wideokonferencji przywódcy omówili ostatnie wydarzenia w stosunkach czesko-rosyjskich, wyrazili poparcie dla działań podejmowanych przez Republikę Czeską oraz przyjęli deklarację ws. solidarności z Republiką Czeską w związku z ostatnimi działaniami Federacji Rosyjskiej.

Premierzy V4: wyrażamy pełną solidarność z Czechami w obliczu działań Federacji Rosyjskiej

Grupa Wyszehradzka pod polskim przewodnictwem jest solidarna w obliczu rosyjskich aktów agresji wobec Czech – taki wniosek płynie ze spotkania szefów państw V4, które zainicjował premier Mateusz Morawiecki. Podczas wideokonferencji przywódcy omówili ostatnie wydarzenia w stosunkach czesko-rosyjskich, wyrazili poparcie dla działań podejmowanych przez Republikę Czeską oraz przyjęli deklarację ws. solidarności z Republiką Czeską w związku z ostatnimi działaniami Federacji Rosyjskiej.


770 mld zł dla Polski w ramach budżetu UE

Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu premiera Mateusza Morawieckiego w lipcu 2020 r., wywalczyliśmy największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju – ok. 770 mld zł. Pieniądze te pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Unijne środki planujemy zainwestować m.in. w rozwój, infrastrukturę, środowisko, edukację, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

770 mld zł dla Polski w ramach budżetu UE

Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu premiera Mateusza Morawieckiego w lipcu 2020 r., wywalczyliśmy największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju – ok. 770 mld zł. Pieniądze te pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Unijne środki planujemy zainwestować m.in. w rozwój, infrastrukturę, środowisko, edukację, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.


Słowenia należy do państw, na których możemy polegać i z którymi blisko współpracujemy

Współpraca w ramach Unii Europejskiej oraz cyberbezpieczeństwo to główne tematy poruszone podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Republiki Słowenii Janezem Janšą. Omówiono też współpracę dwustronną i regionalną oraz najważniejsze kwestie z zakresu agendy unijnej w kontekście priorytetów i planów słoweńskiego przewodnictwa. 1 lipca 2021 r. rozpocznie się prezydencja Słowenii w Radzie Unii Europejskiej, która potrwa pół roku.

Słowenia należy do państw, na których możemy polegać i z którymi blisko współpracujemy

Współpraca w ramach Unii Europejskiej oraz cyberbezpieczeństwo to główne tematy poruszone podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Republiki Słowenii Janezem Janšą. Omówiono też współpracę dwustronną i regionalną oraz najważniejsze kwestie z zakresu agendy unijnej w kontekście priorytetów i planów słoweńskiego przewodnictwa. 1 lipca 2021 r. rozpocznie się prezydencja Słowenii w Radzie Unii Europejskiej, która potrwa pół roku.


Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Pomorskiem

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przebywał w województwie pomorskim. Szefowi rządu towarzyszył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Pomorskiem

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przebywał w województwie pomorskim. Szefowi rządu towarzyszył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.


Minister Mariusz Kamiński wziął udział w gali podsumowującej II edycję konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”

Gratuluję Wam udziału w prestiżowym konkursie. Chcę Wam też bardzo podziękować. Poświęciliście swój czas i talent trudnemu tematowi. Przygotowując się do konkursu pogłębiliście swoją wiedzę o Zbrodni Katyńskiej oraz o II Wojnie Światowej – powiedział prezydent RP Andrzej Duda, przewodniczący Komitetu Honorowego konkursu, podsumowując przebieg tegorocznej edycji. Podczas gali ogłoszono laureatów wszystkich trzech kategorii: plastycznej, literackiej oraz nowej kategorii obejmującej teksty piosenek.

Minister Mariusz Kamiński wziął udział w gali podsumowującej II edycję konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”

Gratuluję Wam udziału w prestiżowym konkursie. Chcę Wam też bardzo podziękować. Poświęciliście swój czas i talent trudnemu tematowi. Przygotowując się do konkursu pogłębiliście swoją wiedzę o Zbrodni Katyńskiej oraz o II Wojnie Światowej – powiedział prezydent RP Andrzej Duda, przewodniczący Komitetu Honorowego konkursu, podsumowując przebieg tegorocznej edycji. Podczas gali ogłoszono laureatów wszystkich trzech kategorii: plastycznej, literackiej oraz nowej kategorii obejmującej teksty piosenek.


Prawda o Katyniu stanowi fundament wolnej Polski

Szef rządu złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Warszawie z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wiosną 1940 r. funkcjonariusze NKWD zamordowali ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej.

Prawda o Katyniu stanowi fundament wolnej Polski

Szef rządu złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Warszawie z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wiosną 1940 r. funkcjonariusze NKWD zamordowali ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej.


Premier Mateusz Morawiecki uczcił pamięć ofiar w 11. rocznicę tragedii smoleńskiej

11 lat temu w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęli wszyscy członkowie polskiej delegacji zmierzającej na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Śmierć poniosło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński oraz jego małżonka Maria. Kolejna rocznica tragedii smoleńskiej odbyła się w cieniu pandemii COVID-19, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele rządu uczcili pamięć ofiar, składając kwiaty m.in. pod pomnikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie. Szef rządu odwiedził także groby tragicznie zmarłych w katastrofie 10 kwietnia.

Premier Mateusz Morawiecki uczcił pamięć ofiar w 11. rocznicę tragedii smoleńskiej

11 lat temu w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęli wszyscy członkowie polskiej delegacji zmierzającej na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Śmierć poniosło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński oraz jego małżonka Maria. Kolejna rocznica tragedii smoleńskiej odbyła się w cieniu pandemii COVID-19, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele rządu uczcili pamięć ofiar, składając kwiaty m.in. pod pomnikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie. Szef rządu odwiedził także groby tragicznie zmarłych w katastrofie 10 kwietnia.


Przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.

Choć od kilku dni odnotowujemy mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.

Przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.

Choć od kilku dni odnotowujemy mniejszą liczbę zakażeń, to sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego przedłużamy obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.


Święta Wielkanocne w cieniu pandemii – życzenia i apel premiera Mateusza Morawieckiego

Przed nami szczególny czas – Święta Wielkanocne. Po raz kolejny spędzimy je w ścisłym reżimie sanitarnym, w cieniu pandemii COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zaapelował do Polaków o solidarność i odpowiedzialne zachowanie. Szef rządu przekazał także życzenia zdrowych i bezpiecznych Świąt wszystkim rodakom w kraju i za granicą.

Święta Wielkanocne w cieniu pandemii – życzenia i apel premiera Mateusza Morawieckiego

Przed nami szczególny czas – Święta Wielkanocne. Po raz kolejny spędzimy je w ścisłym reżimie sanitarnym, w cieniu pandemii COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zaapelował do Polaków o solidarność i odpowiedzialne zachowanie. Szef rządu przekazał także życzenia zdrowych i bezpiecznych Świąt wszystkim rodakom w kraju i za granicą.


Światło dla Białorusi

Na znak solidarności z narodem Białorusi Świętokrzyski Urząd Wojewódzki został podświetlony w barwach historycznej flagi Białorusi.

Światło dla Białorusi

Na znak solidarności z narodem Białorusi Świętokrzyski Urząd Wojewódzki został podświetlony w barwach historycznej flagi Białorusi.


Konsul honorowa Malty z wizytą u wojewody

Konsul honorowa Republiki Malty w Krakowie Agnieszka Kamińska spotkała się dziś z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą. Rozmowa, która przebiegała w dobrej i życzliwej atmosferze, miała charakter kurtuazyjny.

Konsul honorowa Malty z wizytą u wojewody

Konsul honorowa Republiki Malty w Krakowie Agnieszka Kamińska spotkała się dziś z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą. Rozmowa, która przebiegała w dobrej i życzliwej atmosferze, miała charakter kurtuazyjny.


Niezbędna jest solidarność unijna i jednoznaczna, pilna reakcja w sprawie sytuacji na Białorusi

Premier Mateusz Morawiecki 25 marca wziął udział w wideokonferencji Przywódców państw Unii Europejskiej. Jednym z poruszonych przez niego tematów była sytuacja na Białorusi – wydalenie polskich dyplomatów i aresztowania działaczy mniejszości polskiej na Białorusi.

Niezbędna jest solidarność unijna i jednoznaczna, pilna reakcja w sprawie sytuacji na Białorusi

Premier Mateusz Morawiecki 25 marca wziął udział w wideokonferencji Przywódców państw Unii Europejskiej. Jednym z poruszonych przez niego tematów była sytuacja na Białorusi – wydalenie polskich dyplomatów i aresztowania działaczy mniejszości polskiej na Białorusi.


Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respiratorów i przede wszystkim wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań. Od soboty, 27 marca wprowadzimy nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych. Pamiętaj, tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19. Dlatego ogranicz do minimum kontakty społeczne – jeśli możesz, pracuj zdalnie, a zbliżające się święta wielkanocne spędź w gronie swoich domowników!

Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respiratorów i przede wszystkim wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań. Od soboty, 27 marca wprowadzimy nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych. Pamiętaj, tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19. Dlatego ogranicz do minimum kontakty społeczne – jeśli możesz, pracuj zdalnie, a zbliżające się święta wielkanocne spędź w gronie swoich domowników!


Premier Mateusz Morawiecki do białoruskich władz: przestańcie traktować Polaków jak zakładników

Szef polskiego rządu wygłosił oświadczenie w związku z zatrzymaniem Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys. Polska chce w pokoju i przyjaźni budować dobre relacje z Białorusią, ale nie możemy zgodzić się na szykanowanie naszych rodaków i traktowanie ich jak zakładników. Każdy Polak, również mieszkający na Białorusi, może liczyć na naszą pomoc.

Premier Mateusz Morawiecki do białoruskich władz: przestańcie traktować Polaków jak zakładników

Szef polskiego rządu wygłosił oświadczenie w związku z zatrzymaniem Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys. Polska chce w pokoju i przyjaźni budować dobre relacje z Białorusią, ale nie możemy zgodzić się na szykanowanie naszych rodaków i traktowanie ich jak zakładników. Każdy Polak, również mieszkający na Białorusi, może liczyć na naszą pomoc.


Premier Mateusz Morawiecki na uroczystości upamiętniającej wydarzenia Bydgoskiego Marca 1981 r.

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w upamiętnieniu wydarzeń bydgoskich z marca 1981 r., które zapoczątkowały największy kryzys między ówczesną władzą i „Solidarnością” przed stanem wojennym. Szef rządu wziął także udział w otwarciu wystawy zdjęć „Bydgoski Marzec’81’ oraz wręczył zasłużonym osobom Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Premier Mateusz Morawiecki na uroczystości upamiętniającej wydarzenia Bydgoskiego Marca 1981 r.

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w upamiętnieniu wydarzeń bydgoskich z marca 1981 r., które zapoczątkowały największy kryzys między ówczesną władzą i „Solidarnością” przed stanem wojennym. Szef rządu wziął także udział w otwarciu wystawy zdjęć „Bydgoski Marzec’81’ oraz wręczył zasłużonym osobom Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.


Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Paryżu

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem. Głównym tematem rozmów były m.in. kwestie związane ze szczepionkami przeciw Covid-19, wspólnym rynkiem i współpracą dwustronną. Wizyta w Paryżu była także doskonałą okazją do spotkania z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Paryżu

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem. Głównym tematem rozmów były m.in. kwestie związane ze szczepionkami przeciw Covid-19, wspólnym rynkiem i współpracą dwustronną. Wizyta w Paryżu była także doskonałą okazją do spotkania z przedstawicielami największego francuskiego związku pracodawców.


Unijne rozmowy o partnerstwie w sprawie migracji

W poniedziałek (15 marca br.) wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział we wspólnej wideokonferencji ministrów spraw wewnętrznych oraz ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Rozmowa była poświęcona kwestiom partnerstw z państwami trzecimi w zakresie migracji.

Unijne rozmowy o partnerstwie w sprawie migracji

W poniedziałek (15 marca br.) wiceminister Bartosz Grodecki wziął udział we wspólnej wideokonferencji ministrów spraw wewnętrznych oraz ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Rozmowa była poświęcona kwestiom partnerstw z państwami trzecimi w zakresie migracji.


Premier wręczył akty powołań dla członków rady naukowej Instytutu De Republica

Premier Mateusz Morawiecki wręczył akty powołań dla członków rady naukowej Instytutu De Republica. Instytut będzie stanowił nowoczesny ośrodek wydawniczo-badawczy, skupiający najzdolniejszych naukowców oraz ekspertów. Szef rządu wręczył także Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji sześciu wyróżnionym osobom.

Premier wręczył akty powołań dla członków rady naukowej Instytutu De Republica

Premier Mateusz Morawiecki wręczył akty powołań dla członków rady naukowej Instytutu De Republica. Instytut będzie stanowił nowoczesny ośrodek wydawniczo-badawczy, skupiający najzdolniejszych naukowców oraz ekspertów. Szef rządu wręczył także Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji sześciu wyróżnionym osobom.


Premier powołał nowego wojewodę opolskiego

Dziś (12 marca br.) premier Mateusz Morawiecki powołał Sławomira Kłosowskiego na stanowisko nowego wojewody opolskiego.

Premier powołał nowego wojewodę opolskiego

Dziś (12 marca br.) premier Mateusz Morawiecki powołał Sławomira Kłosowskiego na stanowisko nowego wojewody opolskiego.


Słowacka wizyta

Gościem wojewody Zbigniewa Koniusza był dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Adrián Kromka

Słowacka wizyta

Gościem wojewody Zbigniewa Koniusza był dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Adrián Kromka


Ustawa o 14. emeryturze podpisana

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę, która zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury. To kolejne, po 13. emeryturze, wsparcie dla seniorów w Polsce. W uroczystościach, które odbyły się w Otwocku, uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki: – To, co robimy dla seniorów i najsłabszych grup społecznych, jest cechą charakterystyczną i podstawowym naszym postulatem, działaniem w ramach całej polityki społeczno-gospodarczej – podkreślił szef rządu.

Ustawa o 14. emeryturze podpisana

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę, która zakłada wypłatę tzw. 14. emerytury. To kolejne, po 13. emeryturze, wsparcie dla seniorów w Polsce. W uroczystościach, które odbyły się w Otwocku, uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki: – To, co robimy dla seniorów i najsłabszych grup społecznych, jest cechą charakterystyczną i podstawowym naszym postulatem, działaniem w ramach całej polityki społeczno-gospodarczej – podkreślił szef rządu.


Rozmowa Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem

Musimy wspólnie wywierać presję na Komisję Europejską, aby zapewniła realizację zobowiązań firm farmaceutycznych, które dostarczają szczepionki - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem. Szefowie rządów Polski i Szwecji rozmawiali także m.in. o wyborze Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Rozmowa Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem

Musimy wspólnie wywierać presję na Komisję Europejską, aby zapewniła realizację zobowiązań firm farmaceutycznych, które dostarczają szczepionki - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem. Szefowie rządów Polski i Szwecji rozmawiali także m.in. o wyborze Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)


Premier powołał Radę Doradców Politycznych

Premier Mateusz Morawiecki powołał Radę Doradców Politycznych – organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzi 21 osób, które będą odpowiedzialne m.in. za opracowywanie analiz, opinii i ekspertyz dotyczących sytuacji polityczno-ekonomicznej w Polsce. Przewodniczącym Rady został poseł i były minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Premier powołał Radę Doradców Politycznych

Premier Mateusz Morawiecki powołał Radę Doradców Politycznych – organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzi 21 osób, które będą odpowiedzialne m.in. za opracowywanie analiz, opinii i ekspertyz dotyczących sytuacji polityczno-ekonomicznej w Polsce. Przewodniczącym Rady został poseł i były minister energii Krzysztof Tchórzewski.


Żołnierze Wyklęci wiernością do Rzeczypospolitej Polskiej dali nam lekcję, jak powinniśmy dbać o przyszłość Polski

W tym roku już po raz dziesiąty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Projekt, upamiętniający bohaterów tamtych czasów, zainicjował śp. Prezydent Lech Kaczyński. Święto jest hołdem dla tych wszystkich polskich żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni. Niestrudzeni, wciąż walczyli o suwerenną ojczyznę. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystościach na warszawskich Powązkach oraz w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Żołnierze Wyklęci wiernością do Rzeczypospolitej Polskiej dali nam lekcję, jak powinniśmy dbać o przyszłość Polski

W tym roku już po raz dziesiąty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Projekt, upamiętniający bohaterów tamtych czasów, zainicjował śp. Prezydent Lech Kaczyński. Święto jest hołdem dla tych wszystkich polskich żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni. Niestrudzeni, wciąż walczyli o suwerenną ojczyznę. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystościach na warszawskich Powązkach oraz w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.


Rozpoczynamy konsultacje do Krajowego Planu Odbudowy

Blisko 170 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy trafi do Polski. Polski rząd wywalczył na szczycie Rady Europejskiej największe w historii UE środki dla Polski. Prawie 24 mld euro z Funduszu Odbudowy zostanie przeznaczone na dotacje, które chcemy zainwestować m.in. w ochronę zdrowia, transformację w kierunku „zielonej” gospodarki, innowacje, ekologiczny transport, cyfryzację. Proponowane do realizacji inwestycje zawiera gotowy już projekt Krajowego Planu Odbudowy. To bardzo ważny dokument. Chcemy poznać opinie Polaków na jego temat. Rozpoczynamy konsultacje społeczne.

Rozpoczynamy konsultacje do Krajowego Planu Odbudowy

Blisko 170 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy trafi do Polski. Polski rząd wywalczył na szczycie Rady Europejskiej największe w historii UE środki dla Polski. Prawie 24 mld euro z Funduszu Odbudowy zostanie przeznaczone na dotacje, które chcemy zainwestować m.in. w ochronę zdrowia, transformację w kierunku „zielonej” gospodarki, innowacje, ekologiczny transport, cyfryzację. Proponowane do realizacji inwestycje zawiera gotowy już projekt Krajowego Planu Odbudowy. To bardzo ważny dokument. Chcemy poznać opinie Polaków na jego temat. Rozpoczynamy konsultacje społeczne.


Minister Mariusz Kamiński spotkał się z ministrem ds. migracji i azylu Republiki Greckiej

Minister Mariusz Kamiński oraz Panagiotis Mitarachi – minister ds. migracji i azylu Republiki Greckiej wzięli dziś udział (26 lutego br.) w oficjalnym spotkaniu w Belwederze. Spotkanie, w którym uczestniczył również wiceminister Bartosz Grodecki, odbyło się w ramach wizyty greckiej delegacji w Polsce.

Minister Mariusz Kamiński spotkał się z ministrem ds. migracji i azylu Republiki Greckiej

Minister Mariusz Kamiński oraz Panagiotis Mitarachi – minister ds. migracji i azylu Republiki Greckiej wzięli dziś udział (26 lutego br.) w oficjalnym spotkaniu w Belwederze. Spotkanie, w którym uczestniczył również wiceminister Bartosz Grodecki, odbyło się w ramach wizyty greckiej delegacji w Polsce.


Premier Mateusz Morawiecki w Sejmie: środkami z VAT wsparliśmy polskie rodziny

W ostatnich latach, dzięki skutecznej walce z wyłudzaniem VAT, rząd dokonał rewolucji w zarządzaniu budżetem państwa. Zmniejszyliśmy lukę VAT o ok. 50 proc. Dzięki temu znaleźliśmy pieniądze na wiele programów społecznych, takich jak np. „500 Plus”, „300 Plus”, 13. emerytura, „Maluch Plus” czy pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Odzyskane środki zasiliły także wielkie programy inwestycyjne – np. kilkukrotnie zwiększyliśmy wydatki na drogi gminne i powiatowe.

Premier Mateusz Morawiecki w Sejmie: środkami z VAT wsparliśmy polskie rodziny

W ostatnich latach, dzięki skutecznej walce z wyłudzaniem VAT, rząd dokonał rewolucji w zarządzaniu budżetem państwa. Zmniejszyliśmy lukę VAT o ok. 50 proc. Dzięki temu znaleźliśmy pieniądze na wiele programów społecznych, takich jak np. „500 Plus”, „300 Plus”, 13. emerytura, „Maluch Plus” czy pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Odzyskane środki zasiliły także wielkie programy inwestycyjne – np. kilkukrotnie zwiększyliśmy wydatki na drogi gminne i powiatowe.


Protest Chińczyków w Warszawie

14 lutego 2021 roku pod Kolumną Zygmunta w Warszawie można było zobaczyć niecodzienny protest. Przepraszamy za niezbyt dobre nagranie foniczne./ZOBACZ FILM/

Protest Chińczyków w Warszawie

14 lutego 2021 roku pod Kolumną Zygmunta w Warszawie można było zobaczyć niecodzienny protest. Przepraszamy za niezbyt dobre nagranie foniczne./ZOBACZ FILM/


Solidarna Polska protestuje

Oficjalne oświadczenie prezydium Zarządu Krajowego Solidarnej Polski po odwołaniu Janusza Kowalskiego z funkcji wiceministra Aktywów Państwowych   

Solidarna Polska protestuje

Oficjalne oświadczenie prezydium Zarządu Krajowego Solidarnej Polski po odwołaniu Janusza Kowalskiego z funkcji wiceministra Aktywów Państwowych   


Spotkanie z konsulem generalnym USA

Regularne spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego to jeden z priorytetów wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Dzisiaj wojewoda rozmawiał z konsulem generalnym USA w Krakowie Patrickiem Slowinskim. Spotkanie odbyło się w formule wideokonferencji.

Spotkanie z konsulem generalnym USA

Regularne spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego to jeden z priorytetów wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Dzisiaj wojewoda rozmawiał z konsulem generalnym USA w Krakowie Patrickiem Slowinskim. Spotkanie odbyło się w formule wideokonferencji.


Premier RP wzywa Komisję Europejską do właściwej realizacji umów na dostawy szczepionek

Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do szczepień – mówił premier Mateusz Morawiecki po wizytach w katowickim oraz krakowskim punkcie szczepień. Choć system jest sprawny, to sam proces nie idzie płynnie. Problemem jest brak szczepionek, których nie dostarczają producenci. Mateusz Morawiecki zaapelował do Komisji Europejskiej o skuteczniejsze negocjacje z firmami farmaceutycznymi, które nie wywiązują się ze złożonych wcześniej deklaracji i przekazują m.in. do Polski mniejsze liczby dawek szczepionki przeciw Covid-19.

Premier RP wzywa Komisję Europejską do właściwej realizacji umów na dostawy szczepionek

Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do szczepień – mówił premier Mateusz Morawiecki po wizytach w katowickim oraz krakowskim punkcie szczepień. Choć system jest sprawny, to sam proces nie idzie płynnie. Problemem jest brak szczepionek, których nie dostarczają producenci. Mateusz Morawiecki zaapelował do Komisji Europejskiej o skuteczniejsze negocjacje z firmami farmaceutycznymi, które nie wywiązują się ze złożonych wcześniej deklaracji i przekazują m.in. do Polski mniejsze liczby dawek szczepionki przeciw Covid-19.


Zapraszamy do lektury!

Codziennie nowe informacje ze wszystkich zkątków Polski.

Zapraszamy do lektury!

Codziennie nowe informacje ze wszystkich zkątków Polski.


Grupa Wyszehradzka ma 30 lat!

Dziś w Krakowie odbył się Szczyt Szefów Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej. W stolicy Małopolski gościli premierzy krajów należących do V4, w tym szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Grupa Wyszehradzka ma 30 lat!

Dziś w Krakowie odbył się Szczyt Szefów Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej. W stolicy Małopolski gościli premierzy krajów należących do V4, w tym szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.


Działamy w sposób solidarny

Z okazji 30-lecia działalności V4 w Krakowie odbył się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Siła V4 opiera się na wspólnym działaniu, mocnej pozycji negocjacyjnej w Unii Europejskiej oraz reprezentacji strategicznych interesów naszego regionu na arenie międzynarodowej.

Działamy w sposób solidarny

Z okazji 30-lecia działalności V4 w Krakowie odbył się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Siła V4 opiera się na wspólnym działaniu, mocnej pozycji negocjacyjnej w Unii Europejskiej oraz reprezentacji strategicznych interesów naszego regionu na arenie międzynarodowej.


Rząd przyjął zmiany w ustawie o dowodach osobistych

We wtorek (16 lutego br.) Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Przygotowane przez MSWiA rozwiązanie wprowadza do dowodu osobistego m.in. drugą cechę biometryczną, czyli odciski palców. Zmiany są efektem dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.

Rząd przyjął zmiany w ustawie o dowodach osobistych

We wtorek (16 lutego br.) Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Przygotowane przez MSWiA rozwiązanie wprowadza do dowodu osobistego m.in. drugą cechę biometryczną, czyli odciski palców. Zmiany są efektem dostosowania polskiego prawa do przepisów UE.


Jubileusz 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie. Przedstawiciele V4 podpisali dwie deklaracje – rocznicową i cyfrową

Dalsze wzmocnienie współpracy międzyrządowej i międzyludzkiej dla dobra obywateli, a także Unii Europejskiej i NATO. To jedno z wielu założeń podpisanej w środę Wyszehradzkiej Deklaracji Rocznicowej. Na krakowskim Wawelu trwają obchody 30-lecia istnienia V4. Przedstawiciele Grupy podpisali także Deklarację Cyfrową.

Jubileusz 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie. Przedstawiciele V4 podpisali dwie deklaracje – rocznicową i cyfrową

Dalsze wzmocnienie współpracy międzyrządowej i międzyludzkiej dla dobra obywateli, a także Unii Europejskiej i NATO. To jedno z wielu założeń podpisanej w środę Wyszehradzkiej Deklaracji Rocznicowej. Na krakowskim Wawelu trwają obchody 30-lecia istnienia V4. Przedstawiciele Grupy podpisali także Deklarację Cyfrową.


101. rocznica Zaślubin Polski z Morzem

Prezydent RP Andrzej Duda, w 101. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, złożył wieniec pod pomnikiem generała Józefa Hallera w Pucku. Towarzyszył mu Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

101. rocznica Zaślubin Polski z Morzem

Prezydent RP Andrzej Duda, w 101. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, złożył wieniec pod pomnikiem generała Józefa Hallera w Pucku. Towarzyszył mu Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.


Wizyta konsul generalnej Francji w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się dziś z Anne Schmidt-Riou, konsul generalną Francji w Krakowie. Wizyta miała charakter kurtuazyjny i była okazją omówienia współpracy polsko-francuskiej. Rozmówcy podzielili się także swoimi spostrzeżeniami związanymi z działaniami w zakresie walki z pandemią koronawirusa.

Wizyta konsul generalnej Francji w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita spotkał się dziś z Anne Schmidt-Riou, konsul generalną Francji w Krakowie. Wizyta miała charakter kurtuazyjny i była okazją omówienia współpracy polsko-francuskiej. Rozmówcy podzielili się także swoimi spostrzeżeniami związanymi z działaniami w zakresie walki z pandemią koronawirusa.


Przesłanie Prezydenta do przyszłych pokoleń!

Przypominamy przemówienia Prezydenta Andrzeja Dudy które wygłosił w Pucku rok temu 10 lutego 2020 roku./ZOBACZ FILM/

Przesłanie Prezydenta do przyszłych pokoleń!

Przypominamy przemówienia Prezydenta Andrzeja Dudy które wygłosił w Pucku rok temu 10 lutego 2020 roku./ZOBACZ FILM/


Spotkanie liderów V4

Spotkanie prezydentów Polski, Słowacji, Czech i Węgier na Mierzei Helskiej  (9-10 bm.) inauguruje obchody 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem spotkania jest Prezydent RP Andrzej Duda.  Na gdańskim lotnisku wyładowały dziś samoloty Prezydent Słowacji Zuzany Čaputovej i Prezydenta Węgier Jánosa Ádera. Gości witali Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i ambasadorzy: Słowacji – Andrej Droba i Wegier - Orsolya Zsuzsanna Kovács.  Prezydent Czech Miloš Zeman przyleciał wczoraj. Na lotnisku przywitał go wojewoda i Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Ivan Jestřáb.

Spotkanie liderów V4

Spotkanie prezydentów Polski, Słowacji, Czech i Węgier na Mierzei Helskiej  (9-10 bm.) inauguruje obchody 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem spotkania jest Prezydent RP Andrzej Duda.  Na gdańskim lotnisku wyładowały dziś samoloty Prezydent Słowacji Zuzany Čaputovej i Prezydenta Węgier Jánosa Ádera. Gości witali Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i ambasadorzy: Słowacji – Andrej Droba i Wegier - Orsolya Zsuzsanna Kovács.  Prezydent Czech Miloš Zeman przyleciał wczoraj. Na lotnisku przywitał go wojewoda i Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Ivan Jestřáb.


© 2018 Super-Polska.pl stat4u