PolitykaSPOTKANIE Z ZASTĘPCĄ SZEFA UKRAIŃSKIEJ POLICJI

W środę, 17 kwietnia 2024 r. w Kijowie odbyło się spotkanie z generałem Andrijem Niebytovem – Zastępcą Komendanta Głównego Narodowej Policji Ukrainy i dyrektorami departamentów ukraińskiej Policji. Szefa polskiej Policji reprezentował insp. dr Michał Białęcki – Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W spotkaniu udział wzięli także podinsp. Paweł Majcher – oficer łącznikowy polskiej Policji przy Ambasadzie RP w Kijowie, mł. insp. Piotr Trojanowski – funkcjonariusz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz asp. Daniela Shelest – funkcjonariuszka Komendy Stołecznej Policji.

SPOTKANIE Z ZASTĘPCĄ SZEFA UKRAIŃSKIEJ POLICJI

W środę, 17 kwietnia 2024 r. w Kijowie odbyło się spotkanie z generałem Andrijem Niebytovem – Zastępcą Komendanta Głównego Narodowej Policji Ukrainy i dyrektorami departamentów ukraińskiej Policji. Szefa polskiej Policji reprezentował insp. dr Michał Białęcki – Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W spotkaniu udział wzięli także podinsp. Paweł Majcher – oficer łącznikowy polskiej Policji przy Ambasadzie RP w Kijowie, mł. insp. Piotr Trojanowski – funkcjonariusz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz asp. Daniela Shelest – funkcjonariuszka Komendy Stołecznej Policji.


W Rzeszowie rusza Przedstawicielstwo Rady do spraw Współpracy z Ukrainą na Podkarpaciu

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, z udziałem wojewody Teresy Kubas-Hul i prezydenta miasta Konrada Fijołka, ogłoszono powstanie Przedstawicielstwa Rady do spraw współpracy z Ukrainą na Podkarpaciu

W Rzeszowie rusza Przedstawicielstwo Rady do spraw Współpracy z Ukrainą na Podkarpaciu

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, z udziałem wojewody Teresy Kubas-Hul i prezydenta miasta Konrada Fijołka, ogłoszono powstanie Przedstawicielstwa Rady do spraw współpracy z Ukrainą na Podkarpaciu


WIZYTA KONSULA HONOROWEGO CHORWACJI

I wicewojewoda podkarpacki Wiesław Buż spotkał się dziś z konsulem honorowym Chorwacji w Krakowie Pawłem Włodarczykiem. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.  Rozmowy dotyczyły współpracy w obszarach gospodarczym i kulturowym

WIZYTA KONSULA HONOROWEGO CHORWACJI

I wicewojewoda podkarpacki Wiesław Buż spotkał się dziś z konsulem honorowym Chorwacji w Krakowie Pawłem Włodarczykiem. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.  Rozmowy dotyczyły współpracy w obszarach gospodarczym i kulturowym


15. rocznica wstąpienia Republiki Albanii i Republiki Chorwacji do NATO

Chorwacja i Albania przystąpiły do NATO w 2009 r., w ramach szóstej rundy rozszerzenia, jako 27. i 28. państwa członkowskie Sojuszu. Dla upamiętnienia tych wydarzeń w Willi Decjusza w Krakowie odbył się koncert zorganizowany przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie oraz Instytut Kultury Willa Decjusza.

15. rocznica wstąpienia Republiki Albanii i Republiki Chorwacji do NATO

Chorwacja i Albania przystąpiły do NATO w 2009 r., w ramach szóstej rundy rozszerzenia, jako 27. i 28. państwa członkowskie Sojuszu. Dla upamiętnienia tych wydarzeń w Willi Decjusza w Krakowie odbył się koncert zorganizowany przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie oraz Instytut Kultury Willa Decjusza.


Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego

W środę, 10 kwietnia br. Sejm RP rozpatrzył wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Podczas dyskusji minister szczegółowo odniósł się do zawartych we wniosku zarzutów. Następnie w głosowaniu, w którym wzięło udział 428 posłów, wniosek został odrzucony. Przeciw zagłosowało 240 posłów, za było 188, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego

W środę, 10 kwietnia br. Sejm RP rozpatrzył wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Podczas dyskusji minister szczegółowo odniósł się do zawartych we wniosku zarzutów. Następnie w głosowaniu, w którym wzięło udział 428 posłów, wniosek został odrzucony. Przeciw zagłosowało 240 posłów, za było 188, nikt nie wstrzymał się od głosu.


OtwarciE Konsulatu Republiki Chile we Wrocławiu.

Na uroczystość oficjalnego otwarcia konsulatu przybyło kilkudziesięciu zaproszonych gości, w tym m.in. Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Aylin Estrella Joo Liem - Ambasadorka Republiki Chile w RP.

OtwarciE Konsulatu Republiki Chile we Wrocławiu.

Na uroczystość oficjalnego otwarcia konsulatu przybyło kilkudziesięciu zaproszonych gości, w tym m.in. Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Aylin Estrella Joo Liem - Ambasadorka Republiki Chile w RP.


Inauguracyjne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

We wtorek, 9 kwietnia br. wiceminister Maciej Duszczyk przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Zespół został powołany na mocy Zarządzenia nr 392 Prezesa Rady Ministrów z 28 września 2023 r.

Inauguracyjne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

We wtorek, 9 kwietnia br. wiceminister Maciej Duszczyk przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Zespół został powołany na mocy Zarządzenia nr 392 Prezesa Rady Ministrów z 28 września 2023 r.


Budowanie Mostów Międzynarodowej Współpracy

W przyjaznej i konstruktywnej atmosferze 28 marca br. odbyło się spotkanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla z Konsulem Luksemburga Tomaszem Kopoczyńskim.

Budowanie Mostów Międzynarodowej Współpracy

W przyjaznej i konstruktywnej atmosferze 28 marca br. odbyło się spotkanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla z Konsulem Luksemburga Tomaszem Kopoczyńskim.


Minister Marcin Kierwiński i wicepremier Krzysztof Gawkowski o bezpieczeństwie podczas wyborów samorządowych

W środę, 3 kwietnia br. w MSWiA odbyła się konferencja prasowa ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Szefowie MSWiA i MC mówili o działaniach, które dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa w czasie nadchodzących wyborów samorządowych.

Minister Marcin Kierwiński i wicepremier Krzysztof Gawkowski o bezpieczeństwie podczas wyborów samorządowych

W środę, 3 kwietnia br. w MSWiA odbyła się konferencja prasowa ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Szefowie MSWiA i MC mówili o działaniach, które dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa w czasie nadchodzących wyborów samorządowych.


Wizyta konsula honorowego Chorwacji

Gościem wojewody śląskiego Marka Wójcika był dzisiaj konsul honorowy Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk. Podczas kurtuazyjnego spotkania, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda i konsul omówili działania związane ze wsparciem utworzenia połączenia kolejowego na odcinku z Krakowa, przez Katowice, do Chorwacji.

Wizyta konsula honorowego Chorwacji

Gościem wojewody śląskiego Marka Wójcika był dzisiaj konsul honorowy Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk. Podczas kurtuazyjnego spotkania, które odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda i konsul omówili działania związane ze wsparciem utworzenia połączenia kolejowego na odcinku z Krakowa, przez Katowice, do Chorwacji.


Wojewoda Dolnośląski spotkał się z Ambasador Kanady.

Catherine Godin - Ambasador Kanady w Polsce złożyła w środę, 27 marca, pierwszą wizytę Wojewodzie Dolnośląskiemu Maciejowi Awiżeniowi.

Wojewoda Dolnośląski spotkał się z Ambasador Kanady.

Catherine Godin - Ambasador Kanady w Polsce złożyła w środę, 27 marca, pierwszą wizytę Wojewodzie Dolnośląskiemu Maciejowi Awiżeniowi.


Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar spotkał się dzisiaj z przedstawicielami podległych mu służb: Komendy Wojewódzkiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania były m.in. ostatnie skoordynowane działania służb w związku z poszukiwaniem zaginionego defektoskopu. Rozmowa dotyczyła też kierunków zmian ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Bezpieczeństwo w centrum uwagi

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar spotkał się dzisiaj z przedstawicielami podległych mu służb: Komendy Wojewódzkiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania były m.in. ostatnie skoordynowane działania służb w związku z poszukiwaniem zaginionego defektoskopu. Rozmowa dotyczyła też kierunków zmian ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.


Szefowie MSWiA i MON przedstawili założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

W piątek 22 marca br. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowe regulacje usuwają lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, którą spowodowało wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Szefowie MSWiA i MON przedstawili założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

W piątek 22 marca br. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowe regulacje usuwają lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, którą spowodowało wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.


KONSUL GENERALNY AUSTRII W KRAKOWIE Z WIZYTĄ U WOJEWODY

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul spotkała się dziś z konsulem generalnym Austrii w Krakowie Martinem Gärtnerem. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.

KONSUL GENERALNY AUSTRII W KRAKOWIE Z WIZYTĄ U WOJEWODY

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul spotkała się dziś z konsulem generalnym Austrii w Krakowie Martinem Gärtnerem. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.


Rządowa maskarada z maseczkami

Kancelaria Premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo blisko 200 mln zł na zakup w latach 2020-2021 środków ochrony indywidualnej. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, polecenie, jakie w kwietniu 2020 r. ówczesny szef rządu przekazał w tej sprawie spółkom Skarbu Państwa – KGHM i Grupie Lotos oraz Agencji Rozwoju Przemysłu nie przyczyniło się do zapewnienia szybkich dostaw tego typu materiałów. 

Rządowa maskarada z maseczkami

Kancelaria Premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo blisko 200 mln zł na zakup w latach 2020-2021 środków ochrony indywidualnej. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, polecenie, jakie w kwietniu 2020 r. ówczesny szef rządu przekazał w tej sprawie spółkom Skarbu Państwa – KGHM i Grupie Lotos oraz Agencji Rozwoju Przemysłu nie przyczyniło się do zapewnienia szybkich dostaw tego typu materiałów. 


DELEGATURA ABW ZNOWU W RZESZOWIE. WYDZIAŁY W KROŚNIE I PRZEMYŚLU

Od 1 lipca 2024 roku do miast wojewódzkich wracają delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na Podkarpaciu, oprócz delegatury w Rzeszowie powstaną dwa wydziały ABW: w Krośnie i Przemyślu.

DELEGATURA ABW ZNOWU W RZESZOWIE. WYDZIAŁY W KROŚNIE I PRZEMYŚLU

Od 1 lipca 2024 roku do miast wojewódzkich wracają delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na Podkarpaciu, oprócz delegatury w Rzeszowie powstaną dwa wydziały ABW: w Krośnie i Przemyślu.


Wizyta Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego

Wicewojewoda Robert Sitnik wziął udział w ceremonii powitania Księcia i Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego Fra’ Johna Dunlapa przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wydarzenie odbyło się 18 marca na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Wizyta Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego

Wicewojewoda Robert Sitnik wziął udział w ceremonii powitania Księcia i Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego Fra’ Johna Dunlapa przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wydarzenie odbyło się 18 marca na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.


Państwo nie radzi sobie z napływem obcokrajowców

Skontrolowane organy administracji publicznej nie zapewniły w pełni prawidłowej, sprawnej i rzetelnej obsługi obywateli polskich i cudzoziemców. NIK negatywnie oceniła zwłaszcza prowadzenie w urzędach wojewódzkich spraw związanych z obsługą cudzoziemców – naruszenie przepisów stwierdzono w przypadku 60% zbadanych spraw. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie bezczynności urzędów oraz niekiedy rażącej przewlekłości prowadzonych przez nie postępowań.

Państwo nie radzi sobie z napływem obcokrajowców

Skontrolowane organy administracji publicznej nie zapewniły w pełni prawidłowej, sprawnej i rzetelnej obsługi obywateli polskich i cudzoziemców. NIK negatywnie oceniła zwłaszcza prowadzenie w urzędach wojewódzkich spraw związanych z obsługą cudzoziemców – naruszenie przepisów stwierdzono w przypadku 60% zbadanych spraw. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie bezczynności urzędów oraz niekiedy rażącej przewlekłości prowadzonych przez nie postępowań.


Przyszłość regionu w sąsiedztwie Rosji

Napaść Rosji na Ukrainę przyniosła negatywne skutki również dla regionu Warmii i Mazur, który jako jedyny w kraju graniczy z agresorem. Wojewoda Radosław Król zorganizował w Olsztynie spotkanie konsultacyjne rządowego programu, który otoczy wsparciem gminy graniczące z Federacją Rosyjską. – Do regionu wpłynie 125 mln zł – informuje wojewoda Król.


 

Przyszłość regionu w sąsiedztwie Rosji

Napaść Rosji na Ukrainę przyniosła negatywne skutki również dla regionu Warmii i Mazur, który jako jedyny w kraju graniczy z agresorem. Wojewoda Radosław Król zorganizował w Olsztynie spotkanie konsultacyjne rządowego programu, który otoczy wsparciem gminy graniczące z Federacją Rosyjską. – Do regionu wpłynie 125 mln zł – informuje wojewoda Król.


 


Otwarcie Terenowego Biura Paszportowego w Krasnymstawie

Mieszkańcy Krasnegostawu, a także gmin i powiatów ościennych, nie muszą już jechać do Lublina czy Chełma, żeby złożyć wniosek o wydanie paszportu. Teraz mogą to zrobić na miejscu. Wojewoda Krzysztof Komorski otworzył dziś w Krasnymstawie Terenowe Biuro Paszportowe.

Otwarcie Terenowego Biura Paszportowego w Krasnymstawie

Mieszkańcy Krasnegostawu, a także gmin i powiatów ościennych, nie muszą już jechać do Lublina czy Chełma, żeby złożyć wniosek o wydanie paszportu. Teraz mogą to zrobić na miejscu. Wojewoda Krzysztof Komorski otworzył dziś w Krasnymstawie Terenowe Biuro Paszportowe.


NA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ O ROZWOJU I INWESTYCJACH

Na nowym przejściu granicznym w Malhowicach-Niżankowicach rozpoczął się etap wyposażania w niezbędny sprzęt do uruchomienia odpraw.

NA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ O ROZWOJU I INWESTYCJACH

Na nowym przejściu granicznym w Malhowicach-Niżankowicach rozpoczął się etap wyposażania w niezbędny sprzęt do uruchomienia odpraw.


O legalizacji pobytu cudzoziemców. Spotkanie wicewojewody Ryszarda Śmiałka ze Strażą Graniczną

Zakres spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców jest bardzo szeroki. Szczególną rolę odgrywa w tym obszarze bieżące współdziałanie organów i podmiotów zaangażowanych w tę procedurę. Ścisła współpraca ze Strażą Graniczną ma dla Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nieocenione znaczenie.

O legalizacji pobytu cudzoziemców. Spotkanie wicewojewody Ryszarda Śmiałka ze Strażą Graniczną

Zakres spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców jest bardzo szeroki. Szczególną rolę odgrywa w tym obszarze bieżące współdziałanie organów i podmiotów zaangażowanych w tę procedurę. Ścisła współpraca ze Strażą Graniczną ma dla Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nieocenione znaczenie.


Wizyta ambasadora Rumunii

Ambasador Rumunii w Polsce Cosmin Onisii był gościem dyrektora generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Ireneusza Piaseckiego.

Wizyta ambasadora Rumunii

Ambasador Rumunii w Polsce Cosmin Onisii był gościem dyrektora generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Ireneusza Piaseckiego.


25 lat Polski w NATO

Odegrany dziś w samo południe hejnał mariacki rozpoczął obchody 25. rocznicy wstąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Podczas uroczystości na Rynku Głównym w Krakowie zgromadzili się przedstawiciele jednostek wojskowych oraz służb mundurowych. Dumni z Ojczyzny Małopolanie świętowali, oddając hołd tym, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo.

25 lat Polski w NATO

Odegrany dziś w samo południe hejnał mariacki rozpoczął obchody 25. rocznicy wstąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Podczas uroczystości na Rynku Głównym w Krakowie zgromadzili się przedstawiciele jednostek wojskowych oraz służb mundurowych. Dumni z Ojczyzny Małopolanie świętowali, oddając hołd tym, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo.


Powołanie Platformy Danych Migracyjnych dla Lublina i Lubelszczyzny

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Stowarzyszenia Homo Faber podpisał deklarację w sprawie powołania Platformy Danych Migracyjnych dla Lublina i Lubelszczyzny.

Powołanie Platformy Danych Migracyjnych dla Lublina i Lubelszczyzny

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Stowarzyszenia Homo Faber podpisał deklarację w sprawie powołania Platformy Danych Migracyjnych dla Lublina i Lubelszczyzny.


Spotkanie wojewody wielkopolskiej z ambasadorem Turcji

Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wizytą przybył JE Rauf Alp Denktaş – ambasador Turcji w Polsce. W spotkaniu, oprócz wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk, udział wzięli I wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc oraz Jacek Wiśniewski – dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Spotkanie wojewody wielkopolskiej z ambasadorem Turcji

Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z wizytą przybył JE Rauf Alp Denktaş – ambasador Turcji w Polsce. W spotkaniu, oprócz wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk, udział wzięli I wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc oraz Jacek Wiśniewski – dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.


Spotkanie z radcą politycznym Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce

Z wizytą u wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara gościł dziś Crispian Wilson, minister – radca polityczny Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie. Towarzyszył mu młodszy specjalista ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ambasady Maciej Boś. W spotkaniu uczestniczyły także I zastępczyni dyrektora Biura Wojewody Monika Kolasa oraz pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy Paulina Dziób.

Spotkanie z radcą politycznym Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce

Z wizytą u wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara gościł dziś Crispian Wilson, minister – radca polityczny Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie. Towarzyszył mu młodszy specjalista ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ambasady Maciej Boś. W spotkaniu uczestniczyły także I zastępczyni dyrektora Biura Wojewody Monika Kolasa oraz pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy Paulina Dziób.


Szef MSWiA podsumował działania Policji podczas protestu rolników w Warszawie

W czwartek (7 marca br.) minister Marcin Kierwiński oraz wiceminister Czesław Mroczek podsumowali działania Policji przy zabezpieczaniu protestu rolników, który odbył się wczoraj (6 marca br.) w Warszawie. Po tym jak prowokatorzy zaatakowali funkcjonariuszy, 14 policjantów zostało rannych. Policja zatrzymała 55 osób, z czego 26 podczas wczorajszych wydarzeń.

Szef MSWiA podsumował działania Policji podczas protestu rolników w Warszawie

W czwartek (7 marca br.) minister Marcin Kierwiński oraz wiceminister Czesław Mroczek podsumowali działania Policji przy zabezpieczaniu protestu rolników, który odbył się wczoraj (6 marca br.) w Warszawie. Po tym jak prowokatorzy zaatakowali funkcjonariuszy, 14 policjantów zostało rannych. Policja zatrzymała 55 osób, z czego 26 podczas wczorajszych wydarzeń.


Zakończenie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy polsko-słowackiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o zakończeniu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy ze Słowacją. Kontrole będą trwały do północy 2 marca 2024 r.

Zakończenie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy polsko-słowackiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o zakończeniu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy ze Słowacją. Kontrole będą trwały do północy 2 marca 2024 r.


Druga rocznica wybuchu wojny na Ukrainie

Śmierć tysięcy osób i okupacja części ukraińskiego terytorium to tragiczny bilans dwóch lat wojny. W rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, mieszkańcy Pomorza zademonstrowali swoją solidarność ze wschodnimi sąsiadami.

Druga rocznica wybuchu wojny na Ukrainie

Śmierć tysięcy osób i okupacja części ukraińskiego terytorium to tragiczny bilans dwóch lat wojny. W rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, mieszkańcy Pomorza zademonstrowali swoją solidarność ze wschodnimi sąsiadami.


KONSUL GENERALNY REPUBLIKI SŁOWACKIEJ W KRAKOWIE ZLATA ŠIPOŠOVÁ Z WIZYTĄ U WOJEWODY

Konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Zlata Šipošová spotkała się z wojewodą podkarpackim Teresą Kubas-Hul. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.

KONSUL GENERALNY REPUBLIKI SŁOWACKIEJ W KRAKOWIE ZLATA ŠIPOŠOVÁ Z WIZYTĄ U WOJEWODY

Konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Zlata Šipošová spotkała się z wojewodą podkarpackim Teresą Kubas-Hul. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.


Solidarni z Ukrainą. Spotkanie korpusu dyplomatycznego Krakowa oraz władz Małopolski i Krakowa

W przededniu drugiej rocznicy pełnoskalowej inwazji wojskowej Rosji na Ukrainę oraz dla upamiętnienia dziesiątej rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej agresji w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Krakowie spotkali się dziś przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz władz Małopolski i Krakowa. Obecni byli wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz zastępca prezydenta miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Gospodarzem spotkania był konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.

Solidarni z Ukrainą. Spotkanie korpusu dyplomatycznego Krakowa oraz władz Małopolski i Krakowa

W przededniu drugiej rocznicy pełnoskalowej inwazji wojskowej Rosji na Ukrainę oraz dla upamiętnienia dziesiątej rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej agresji w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Krakowie spotkali się dziś przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz władz Małopolski i Krakowa. Obecni byli wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz zastępca prezydenta miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Gospodarzem spotkania był konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowski.


Ambasador Japonii z wizytą w MUW

Wizytę w Krakowie złożył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Japonii w Polsce Akio Miyajima. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie spotkali się z nim wicewojewodowie Elżbieta Achinger i Ryszard Śmiałek.

Ambasador Japonii z wizytą w MUW

Wizytę w Krakowie złożył ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Japonii w Polsce Akio Miyajima. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie spotkali się z nim wicewojewodowie Elżbieta Achinger i Ryszard Śmiałek.


Konsul Generalna Republiki Słowacji z wizytą w ŚUW

Wojewoda Śląski Marek Wójcik gościł dziś Konsul Generalną Republiki Słowacji w Krakowie, Panią Zlatę Šipošová. W spotkaniu uczestniczył również Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Gliwicach Pan Marian Czerny, który funkcję Konsula Honorowego pełni od czerwca 2002 r.  Wizyta miała charakter kurtuazyjny.

Konsul Generalna Republiki Słowacji z wizytą w ŚUW

Wojewoda Śląski Marek Wójcik gościł dziś Konsul Generalną Republiki Słowacji w Krakowie, Panią Zlatę Šipošová. W spotkaniu uczestniczył również Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Gliwicach Pan Marian Czerny, który funkcję Konsula Honorowego pełni od czerwca 2002 r.  Wizyta miała charakter kurtuazyjny.


Protest rolników w Redzie /FILM/

Przejazd traktorów przez miasto 9 lutego 2024 r.

Protest rolników w Redzie /FILM/

Przejazd traktorów przez miasto 9 lutego 2024 r.


Śniadanie konsularne u wojewody łódzkiego

Umacnianie kontaktów dwustronnych, współpraca z instytucjami rządowymi na terenie województwa, a także promocja regionu łódzkiego za granicą – to główne, ale nie jedyne tematy poruszane podczas śniadania konsularnego zorganizowanego przez wojewodę łódzkiego Dorotę Ryl.

Śniadanie konsularne u wojewody łódzkiego

Umacnianie kontaktów dwustronnych, współpraca z instytucjami rządowymi na terenie województwa, a także promocja regionu łódzkiego za granicą – to główne, ale nie jedyne tematy poruszane podczas śniadania konsularnego zorganizowanego przez wojewodę łódzkiego Dorotę Ryl.


Spotkanie z ambasadorem Izraela

Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne był dzisiaj gościem wojewody łódzkiego Doroty Ryl.

Spotkanie z ambasadorem Izraela

Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne był dzisiaj gościem wojewody łódzkiego Doroty Ryl.


ZWIĘKSZENIE KONTROLI I WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ INSPEKCJI NA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ

W związku z sytuacją panującą na granicy polsko-ukraińskiej, Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul podjęła działania mające na celu uszczelnienie systemu kontroli towarów wjeżdżających do Polski.

ZWIĘKSZENIE KONTROLI I WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ INSPEKCJI NA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ

W związku z sytuacją panującą na granicy polsko-ukraińskiej, Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul podjęła działania mające na celu uszczelnienie systemu kontroli towarów wjeżdżających do Polski.


Wojewoda Mazowiecki spotkał się z przedstawicielami UNHCR

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski spotkał się z przedstawicielami Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). Podczas spotkania zostały przedstawione działania UNHCR i ich partnerów na rzecz uchodźców we współpracy z innymi instytucjami na terenie województwa mazowieckiego.

Wojewoda Mazowiecki spotkał się z przedstawicielami UNHCR

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski spotkał się z przedstawicielami Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR). Podczas spotkania zostały przedstawione działania UNHCR i ich partnerów na rzecz uchodźców we współpracy z innymi instytucjami na terenie województwa mazowieckiego.


Na granicy polsko-ukraińskiej.

W niedzielę, 4 lutego, o godzinie 14:00 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca ostatnich działań podejmowanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz podległe służby i inspekcje, w celu zdecydowanej poprawy na granicy polsko-ukraińskiej.

Na granicy polsko-ukraińskiej.

W niedzielę, 4 lutego, o godzinie 14:00 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca ostatnich działań podejmowanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz podległe służby i inspekcje, w celu zdecydowanej poprawy na granicy polsko-ukraińskiej.


Na granicy polsko-słowackiej okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej zostaje przedłużony do 2 marca 2024 r.

W związku z utrzymywaniem się zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużył tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką na okres od 2 lutego do 2 marca 2024 r.

Na granicy polsko-słowackiej okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej zostaje przedłużony do 2 marca 2024 r.

W związku z utrzymywaniem się zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużył tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką na okres od 2 lutego do 2 marca 2024 r.


Spotkanie z ambasadorem Francji w Polsce

Gościem wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego był ambasador Francji w Polsce Pan Etienne de Poncins. W spotkaniu uczestniczył także attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Jean-Luc Schneider.

Spotkanie z ambasadorem Francji w Polsce

Gościem wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego był ambasador Francji w Polsce Pan Etienne de Poncins. W spotkaniu uczestniczył także attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Jean-Luc Schneider.


Wiceminister Maciej Duszczyk reprezentował Polskę na nieformalnym posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

W czwartek 25 stycznia br. w Brukseli odbyło się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) inicjujące działania prezydencji belgijskiej w UE. Podczas obrad Polskę reprezentował podsekretarz stanu w MSWiA Maciej Duszczyk.

Wiceminister Maciej Duszczyk reprezentował Polskę na nieformalnym posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

W czwartek 25 stycznia br. w Brukseli odbyło się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) inicjujące działania prezydencji belgijskiej w UE. Podczas obrad Polskę reprezentował podsekretarz stanu w MSWiA Maciej Duszczyk.


Spotkanie z korpusem konsularnym

Reprezentanci korpusu konsularnego przybyli dziś do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na tradycyjne spotkanie noworoczne. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Wicewojewodowie Rafał Adamczyk i Michał Kopański oraz Dyrektor Generalna Urzędu Katarzyna Błaszczyk-Domańska. Współorganizatorem wydarzenia był Marszałek Województwa Śląskiego, którego reprezentował wicemarszałek Łukasz Czopik.

Spotkanie z korpusem konsularnym

Reprezentanci korpusu konsularnego przybyli dziś do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na tradycyjne spotkanie noworoczne. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Wicewojewodowie Rafał Adamczyk i Michał Kopański oraz Dyrektor Generalna Urzędu Katarzyna Błaszczyk-Domańska. Współorganizatorem wydarzenia był Marszałek Województwa Śląskiego, którego reprezentował wicemarszałek Łukasz Czopik.


Powrót flag UE na budynek OUW i otwarcie bramek

Decyzją Pani Wojewody Moniki Jurek na budynek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyście powróciły flagi Unii Europejskiej. Bycie częścią Unii Europejskiej dało Polsce, ale też każdemu z nas możliwości, które być może w ogóle nie byłyby w naszym zasięgu.

Powrót flag UE na budynek OUW i otwarcie bramek

Decyzją Pani Wojewody Moniki Jurek na budynek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyście powróciły flagi Unii Europejskiej. Bycie częścią Unii Europejskiej dało Polsce, ale też każdemu z nas możliwości, które być może w ogóle nie byłyby w naszym zasięgu.


Poznaliśmy nowych wicewojewodów kujawsko-pomorskiego

Nominacje stanowią ważny krok w kierunku wzmocnienia struktur administracji publicznej województwa. 17 stycznia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel przedstawił nowych wicewojewodów. Na stanowiska zostali powołani Piotr Hemmerling oraz Michał Koniuch.

Poznaliśmy nowych wicewojewodów kujawsko-pomorskiego

Nominacje stanowią ważny krok w kierunku wzmocnienia struktur administracji publicznej województwa. 17 stycznia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel przedstawił nowych wicewojewodów. Na stanowiska zostali powołani Piotr Hemmerling oraz Michał Koniuch.


Pieniądze, bezpieczeństwo i przyszłość pod lupą NIK w 2024 roku

Dziewięćdziesiąt cztery – tyle planowych kontroli przewiduje plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2024 rok. Badając aktualny stan państwa, Izba niezmiennie kieruje wzrok zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość – sprawdza, jak wykonywane były zadania nałożone na różne podmioty publiczne i w jaki sposób jesteśmy przygotowani na rozmaite wyzwania, które może przynieść jutro.

Pieniądze, bezpieczeństwo i przyszłość pod lupą NIK w 2024 roku

Dziewięćdziesiąt cztery – tyle planowych kontroli przewiduje plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2024 rok. Badając aktualny stan państwa, Izba niezmiennie kieruje wzrok zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość – sprawdza, jak wykonywane były zadania nałożone na różne podmioty publiczne i w jaki sposób jesteśmy przygotowani na rozmaite wyzwania, które może przynieść jutro.


KOLEJNA TURA ROZMÓW Z ROLNIKAMI

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul spotkała się w Rzeszowie z rolnikami reprezentującymi „Podkarpacką Oszukaną Wieś”. Rozmowa była kontynuacją spotkań, jakie odbyły się przed świętami Bożego Narodzenia w Medyce.

KOLEJNA TURA ROZMÓW Z ROLNIKAMI

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul spotkała się w Rzeszowie z rolnikami reprezentującymi „Podkarpacką Oszukaną Wieś”. Rozmowa była kontynuacją spotkań, jakie odbyły się przed świętami Bożego Narodzenia w Medyce.


Pierwszy dzień pracy nowej wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk

Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska. Premier Donald Tusk, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, powołał z dniem 28 grudnia 2023 r. Agatę Sobczyk na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Jest ona pierwszą kobietą obejmującą to stanowisko.

Pierwszy dzień pracy nowej wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk

Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska. Premier Donald Tusk, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, powołał z dniem 28 grudnia 2023 r. Agatę Sobczyk na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Jest ona pierwszą kobietą obejmującą to stanowisko.


ZMIANY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wręczyła powołanie na stanowisko dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Tomaszowi Cyranowi. Nowym dyrektorem Biura Wojewody został natomiast Jerzy Tabin.

ZMIANY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul wręczyła powołanie na stanowisko dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Tomaszowi Cyranowi. Nowym dyrektorem Biura Wojewody został natomiast Jerzy Tabin.


© 2018 Super-Polska.pl stat4u