O sprawach rolnictwa z wiceministrem Adamem Nowakiem

Autor: Małopolski UW 2024-03-21 09:14:54

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar spotkał się dzisiaj z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adamem Nowakiem.

Rolnictwo na terenie naszego województwa odgrywa istotną rolę. Powierzchnia gruntów użytkowanych w gospodarstwach rolnych stanowi około 44% całego obszaru Małopolski. Sprawą wspólnego dobra jest rozwój rolnictwa. Panie Ministrze dziękuję za to dzisiejsze spotkanie - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

W czasie spotkania omówione zostały aktualne tematy dotyczące sytuacji rolnictwa, ale także trwających protestów rolniczych. Rozmawiano również o perspektywie, jaką daje odblokowanie środków w ramach Krajowego Programu Odbudowy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u