REGULAMIN

Wydawcą gazety internetowej Super Polska (domeny www.super-polska.pl; www.s-pl.pl, www.super-polska.eu ) jest FORMAT-Andrzej Ficek z siedzibą w 84-240 Reda ul Gdańska 43.

Wydawca udostępnia czytelnikom gazety Super Polska codzienny newsletter. W tym celu Użytkownik podaje swój aktywny e-mail wpisując go w oknie powiadomienia. Użytkownik zobowiązuje się podania tylko własnego adresu e-mail lub takiego do którego ma uprawnienie do korzystania.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione podanie adresu e-mail.

Wydawca zastrzega sobie prawo do publikacji w newsletterze treści reklamowych.

Dane Użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez Wydawcę osobom trzecim. Wydawca zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez danego Użytkownika może udostępnić jego dane odpowiednim organom państwowym w sytuacji , gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz Ustaw Nr 133. poz 883 z późniejszymi zmianami ) Wydawca zapewnia swoim Użytkownikom możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

Użytkownik może w każdej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z niej.

Regulamin wchodzi w życie po jego opublikowaniu i obowiązuje do chwili wprowadzenia w nim zmian.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u