Tragedia ekologiczna na Odrze

Autor: Lubuski UW 2022-08-12 08:57:56

Dziś rano (11.08.2022 r.) odbyło się spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w którym udział wzięli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Polskiego Związku Wędkarskiego, W czasie spotkania omówiono bieżącą sytuację na rzece.

Aktualnie trwa rekonesans wytypowanych rejonów rzeki pod kątem ewentualnych działań dodatkowych. Rekonesans prowadzi Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z przedstawicielami Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolski.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda Lubuski jest w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w dotychczasowe działania. Dziś o godz. 18:00 odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które w całości zostanie poświęcone sytuacji na Odrze.

Oprócz wszystkich służb związanych z bezpieczeństwem publicznym wezmą w nim udział również przedstawiciele Wód Polskich. Spotkanie podsumuje dotychczasowe działania, a także określi dodatkowe działania.

Badanie próbek wody

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze pobiera próby wody do badań od 5 sierpnia. Badaniami objęto cały lubuski odcinek Odry. Pomiary i pobory prowadzone są w Bytomiu Odrzańskim, Krośnie Odrzańskim, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą. Pobory wody powierzchniowej rzeki Odry do badań trwają nieprzerwanie.

Badania laboratoryjne pobranych próbek wykonuje Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na anomalie w chemizmie wody w rzece. Nie stwierdzono również jej odtlenienia, czyli tzw. przyduchy. Stwierdzono wysoką zawartość tlenu i zwiększoną ilość zawiesiny.

Wciąż trwają prowadzone przez CLB analizy chromatograficzne w związku z podejrzeniem wystąpienia substancji toksycznych. Pierwsze wyniki z dnia 5 sierpnia br. nie potwierdzają jednak ich obecności. Kolejne z 6 i 7 sierpnia również nie stwierdzają obecności toksycznych zanieczyszczeń organicznych.

Obserwowane przemieszczanie się zwiększonej ilości zawiesiny i śniętych ryb w Odrze wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach rzeki (powyżej granicy województwa lubuskiego).

Działania dodatkowe

Pracownicy WIOŚ prowadzą weryfikację w punktach poboru obecności śniętych ryb w rzece Odrze. Prowadzone są również obloty rzeki dronem w rejonach:

  • Nowej Soli (w tym kanał portowy),
  • Cigacic (w tym port rzeczny),
  • Słubic,
  • Górzycy,
  • Kostrzyna nad Odrą.

Dodatkowo zlecono pobranie próbek i wykonanie badań w zakresie potwierdzenia lub wykluczenia zatrucia ryb substancjami toksycznymi.

W kilku miejscach na terenie województwa lubuskiego zostaną wykonane badania w zakresie przydatności wody do kąpieli lub spożycia przez ludzi.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u