Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Policji w Szczytnie

Autor: MSWiA 2023-10-17 09:36:49

W piątek, 13 października br. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Policji w Szczytnie, w której uczestniczył wiceminister Błażej Poboży. To pierwsze rozpoczęcie roku akademickiego po zmianie nazwy uczelni. W uroczystości wzięli udział także Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

Zakończył się długi proces przekształcenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w Akademię Policji w Szczytnie. Proces był zainicjowany tu, gdzie bije serce Polskiej Policji, czyli w Szczytnie, przez Panią Komendant-Rektor i przez Pana Komendanta Głównego Policji. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego wielkiego sukcesu chciałbym pogratulować i podziękować

– powiedział wiceminister Błażej Poboży. 

Podsekretarz stanu w MSWiA zwrócił się też do studentów, którzy zainaugurowali nowy rok akademicki. 

Wszystkim, którzy rozpoczynają dziś studia I lub II stopnia, chciałbym pogratulować doskonałego wyboru. Wiem, że jest to dla Was dzień szczególny, pełen emocji. Wiem to także dlatego, że niezależnie od funkcji wiceministra jestem także nauczycielem akademickim i moja aktywność zawodowa związana jest przede wszystkim z uczelnią. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do podniesienia rangi i statusu jednej z najważniejszych uczelni akademickich w Polsce. Fakt, że mogłem współuczestniczyć w tym ważnym procesie i towarzyszyć w tej pięknej drodze, jest dla mnie najwyższym honorem oraz zaszczytem

– podkreślił wiceszef MSWiA. 

W swoim wystąpieniu Komendant Główny Policji zwrócił uwagę na wysoki poziom i jakość kształcenia na szczycieńskiej uczelni. 

Przez lata przez mury uczelni przewinęło się wielu niezwykłych ludzi, którzy decydowali o tym jak dzisiaj wygląda polska Policja. Nie ma innej ścieżki do oficerskich szlifów niż przejście przez Akademię Policji w Szczytnie. Satysfakcja z przejścia przez proces edukacyjny i otwarcia sobie możliwości na dalsze lata rozwoju zawodowego w Policji są warte ciężkiej pracy

– powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Podczas uroczystości wiceminister Błażej Poboży, komendant Jarosław Szymczyk oraz komendant-rektor Iwona Klonowska wręczyli dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora. Odznaczyli też medalami zasłużonych i długoletnich pracowników kadry akademickiej.

Akademia Policji w Szczytnie

Akademia Policji w Szczytnie funkcjonuje pod obecną nazwą od 1 sierpnia br. Zmiana nazwy była związana z otrzymaniem przez szczycieńską uczelnię bardzo wysokiej oceny w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej: kategorii A w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz kategorii B+, w dyscyplinie nauki prawne.

Akademia Policji w Szczytnie ma wieloletnią tradycję w kształceniu funkcjonariuszy służb mundurowych i osób cywilnych. Prowadzone są tutaj szkolenia, kursy, studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz studia podyplomowe. 

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dwóch dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki prawne. Aktualnie kształci się tutaj prawie 2,2 tys. studentów – ponad 1,6 tys. to funkcjonariusze i pracownicy służb podległych MSWiA.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u