">


 

" />

Konkurs "Społecznik Roku w Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego" rozstrzygnięty!

Autor: Lubuski UW 2023-11-26 07:53:32

W bieżącym roku Wojewoda Lubuski ogłosił XXII edycję Konkursu „Społecznik Roku" w Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego.


 

Główną ideą konkursu jest motywowanie do działania, kultywowanie wartości oraz promowanie lokalnych inicjatyw, rozwiązań, postaw zasługujących na wyróżnienie w obszarze pomocy społecznej.

Do Konkursu mogły przystępować osoby, instytucje, organizacje, które przesłały wniosek dotyczący działań w obszarze wsparcia społecznego.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji Konkursu jest sentencja Alberta Schweitzera – „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.“

27 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody, na której wyłoniono LAUREATÓW tegorocznej edycji KONKURSU „SPOŁECZNIK ROKU”. Ogółem w tej edycji Konkursu wpłynęło 20 wniosków. Decyzją Kapituły nominowanych do Nagrody zostało 6 osób/instytucji w 3 kategoriach:


NOMINACJE:

„DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO”

  1. Elwira Hondzio i Paweł Zięba – pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Nowa Sól - za kompleksowe działania pomocowe na rzecz osób potrzebujących.
  2. Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie za budowanie kompleksowego systemu wsparcia pieczy zastępczej.

 „PRZYJACIEL ROKU”

  1. Edyta Urbaniak – asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach - za wsparcie osób doświadczających sytuacji kryzysowych;
  2. Rafał Wojtkiewicz – Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie – za działania pomocowe i akcje charytatywne na rzecz uchodźców z Ukrainy.

 „WYDARZENIE ROKU”

  1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim - za działania na rzecz dzieci polskich zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci ukraińskich.
  2. Nieformalna grupa w składzie: Angelika Swatkowska, Tomasz Szymański, Bartosz Ludniewski, Łukasz Gerłowicz, Dawid Szkudlarek, Wojciech Mazur, Piotr Sosnowski, Borys Sikorski - za działania podejmowane na rzecz Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

 

LAUREACI:

„DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO”

Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie za budowanie kompleksowego systemu wsparcia pieczy zastępczej.

 „PRZYJACIEL ROKU”

Edyta Urbaniak – asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach - za wsparcie osób doświadczających sytuacji kryzysowych;

 „WYDARZENIE ROKU”

Nieformalna grupa w składzie: Angelika Swatkowska, Tomasz Szymański, Bartosz Ludniewski, Łukasz Gerłowicz, Dawid Szkudlarek, Wojciech Mazur, Piotr Sosnowski, Borys Sikorski - za działania podejmowane na rzecz Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

 

***

Przez 22 edycji Konkursu:

  • zgłoszono 439 inicjatyw, wydarzeń, działań!
  • nominowanych było 189 osób (instytucji), 

NAGRODZONO 103 osoby (instytucje).

Są to osoby, jednostki, organizacje zaangażowane w zawodową działalność w zakresie pomocy społecznej, ale też osoby spoza systemu, które charytatywnie i z wielkim oddaniem wspierają potrzebujących.

To niejednokrotnie wyróżnienie dla ich pokory, skromności i szczerości, to dla nich samych wzruszające przeżycie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u