ODZNACZENIA I AWANSE DLA NAUCZYCIELI

Autor: Podkarpacki UW 2023-12-31 09:34:29

Podkarpaccy nauczyciele, którzy wyróżnili się zasługami dla oświaty i wychowania odebrali dziś z rąk wojewody podkarpackiego Teresy Kubas-Hul Medale Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim była również okazją do wręczania aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przez kuratora oświaty.

Odznaczenia resortowe – będące wyrazem uznania za trud pracy nauczyciela – odebrało ponad 40 osób. Za codzienną pracę, wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia oraz wspieranie uczniów na każdym etapie edukacji dziękowała wojewoda Teresa Kubas-Hul.

– Nauczyciel postrzegany jest jako mistrz, przewodnik, doskonały znawca przedmiotu przezeń wykładanego. Otwiera umysły dzieci i młodzieży nie tylko na wiedzę, ale też na świat wartości. Przez wyjątkowy charakter Państwa zawodu wpływacie na to, jaką drogą podążą w przyszłości Wasi wychowankowie, jakimi ludźmi się staną, jak spełnią się w społeczeństwie. Gratuluję Państwu przyznanych medali i najwyższego stopnia awansu zawodowego. Są one wyrazem uznania dla Państwa osiągnięć i klasy zawodowej, ale równocześnie podnoszą poprzeczkę wymagań – mówiła wojewoda.

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego wręczyła nauczycielom pełniąca obowiązki podkarpacki kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. Gratulując awansów i wyróżnień podkreśliła, że jest dumna z wszystkich nauczycieli, którzy osiągają wyższe stopnie awansu zawodowego, wciąż się uczą i doskonalą.

– Bycie nauczycielem i nauczanie to nie jest rzemiosło. To jest wielka sztuka. To my kształtujemy młodego człowieka, pokazujemy mu, jak wygląda świat. To my chcemy, żeby wchodził w życie jak najbardziej szczęśliwy, z duża wiedzą i umiejętnościami –  powiedziała Dorota Nowak-Maluchnik.

Organizatorem wydarzenia było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u