Ingres arcybiskupa Tadeusza Wojdy

Autor: Pomorski UW 2021-03-29 09:16:23

Arcybiskup Tadeusz Wojda rozpoczyna posługę w, liczącej dwieście parafii, archidiecezji gdańskiej.  Uroczyste objęcie władzy nad diecezją (ingres) odbyło się dziś w Archikatedrze Oliwskiej. List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał minister Adam Kwiatkowski. W uroczystości wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Decyzję papieża Franciszka, o mianowaniu arcybiskupa białostockiego Tadeusza Wojdy na metropolitę gdańskiego, Stolica Apostolska przekazała na początku marca br. Abp Tadeusz Wojda zastąpił abp. Sławoja Leszka Głódzia, który od sierpnia ub. r. przebywa na emeryturze.

Abp Tadeusz Wojda
Nowy arcybiskup gdański urodził się 29 stycznia 1957 roku w Kowali na Kielecczyźnie. Studiował filozofię teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie i teologię fundamentalną na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Należy do wspólnoty Pallotynów. Jest doktorem teologii. Przez dwadzieścia lat pracował w Rzymie, w papieskim urzędzie ds. misji (Kongregacja Ewangelizacji Narodów). Przez ostatnie cztery lata był arcybiskupem białostockim. Zasiada w Kościelnej Komisji Konkordatowej oraz komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Mottem posługi biskupiej abp. T. Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u