Prezydenci niemieckiej Policji w Morskim Oddziale SG

Autor: MSWiA 2022-04-28 08:41:49

27 kwietnia zakończyło się trzydniowe spotkanie Komendantów Morskiego Oddziału SG kontradm. SG Andrzeja Prokopskiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Tomasza Michalskiego w Morskim Oddziale SG z Prezydentami Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec (BPOL) w Bad Bramstedt i Berlinie.

W trakcie wizyty omówiono m.in. aktualną sytuację oraz podsumowano polsko-niemiecką współpracę w poszczególnych dyrekcjach Policji Federalnej Niemiec, Morskim OSG i Nadodrzańskim OSG, ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w ramach Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek. W I Wydziale Lotniczym Biura Lotnictwa KGSG w Gdańsku Rębiechowie goście poznali zadania lotnictwa Straży Granicznej, obejrzeli wyposażenie i statki powietrzne wykorzystywane m.in. do zadań w ochronie polskich obszarów morskich.

Stronę niemiecką reprezentowali: Horst Kriesamer Prezydent Dyrekcji BPOL w Bad Bramstedt i Karl-Heinz Weidner Prezydent Dyrekcji BPOL w Berlinie. Delegacji niemieckiej towarzyszyli również oficerowie łącznikowi Straży Granicznej w Berlinie ppłk SG Danuta Łazarczyk oraz BPOL w Warszawie PHK Oliver Bahro.

zdj. Morski OSG

© 2018 Super-Polska.pl stat4u