Spotkanie na temat dystrybucji jodku potasu

Autor: Łódzki UW 2022-09-26 09:17:44

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z prezydentami największych miast województwa łódzkiego oraz przedstawicielami służb.

Głównym tematem spotkania było przygotowanie do ewentualnej dystrybucji jodku potasu na terenie naszego województwa w przypadku poważanej awarii elektrowni atomowych, które znajdują się na Ukrainie. Obecnie nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego dla naszego kraju, dlatego spotkanie miało charakter wyłącznie organizacyjny.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podziękował samorządowcom za dotychczasową współpracę, m.in. za wyznaczenie miejsc przechowywania oraz wydawania tabletek jodku potasu. Przedstawiono też dane dotyczące zasobów tabletek jodku potasu w województwie oraz wskazano rolę jednostek samorządu terytorialnego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u