Wizyta ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Wasyla Zwarycza

Autor: Lubelski UW 2022-10-13 09:16:35

Wojewoda lubelski Lech Sprawka gościł w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Wasyla Zwarycza. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Ambasadorowi towarzyszył Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Artem Valah.

Podczas spotkania zostały omówione aktualne zagadnienia dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy zmuszonym schronić się przed agresją rosyjską na terenie województwa lubelskiego, a także sytuacji na polsko-ukraińskich przejściach granicznych oraz perspektyw ich rozbudowy i ulepszenia infrastruktury przygranicznej.
 
Ambasador Ukrainy przekazał wojewodzie lubelskiemu podziękowanie za szczególne zaangażowanie w rozwój ukraińsko-polskiego partnerstwa oraz serdeczność, solidarność i wsparcie Ukrainy okazane w obliczu agresji rosyjskiej.
 
Organizacja pomocy uchodźcom na terenie województwa lubelskiego oficjalnie rozpoczęła się z chwilą rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego br., kiedy uruchomione zostały punkty recepcyjne, w których obywatele Ukrainy otrzymali tymczasowe zakwaterowanie, ciepły posiłek, podstawową opiekę medyczną. Do dyspozycji uchodźców były też całodobowe punkty informacyjne, w których pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz administracji zespolonej na bieżąco udzielali wszelkich potrzebnych informacji osobom uciekającym przed konfliktem zbrojnym. W formule drogowej i kolejowej realizowana była również całość bezpłatnego transportu z przejść granicznych do punktów recepcyjnych, a także z punktów recepcyjnych do miejsc stałego zakwaterowania, które powstały w ramach porozumienia wojewody ze starostami, prezydentami miast na prawach powiatów i samorządem województwa. Kwestie pomocowe i działania koordynowane przez Lubelski Urząd Wojewódzki to również m.in. wypłata 40 zł za tzw. osobodzień bezpłatnie przyjmującym uchodźców do własnych domów, zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, czy przekazanie środków dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na pomoc świadczoną uchodźcom z Ukrainy.
 
Według stanu na dzień 12 października br., od momentu uruchomienia punktów recepcyjnych na terenie województwa lubelskiego zaopiekowanych zostało ponad 255 tys. osób, a ponad 89 tys. osób udzielono wsparcia w postaci zorganizowanego zakwaterowania.
 
***
 
Wasyl Zwarycz urodził się 27 stycznia 1977 r. w mieście Stryj w obwodzie lwowskim. W 1999 r. ukończył z wyróżnieniem wydział stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie.
 
Doświadczenie zawodowe:

 • 1999-2000 – specjalista pierwszej kategorii wydziału Kaukazu i Turcji Trzeciego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy
 • 2000-2001 - attaché Wydziału Państw Europy Środkowo-Wschodniej Trzeciego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy
 • 2001-2004 – attaché, III Sekretarz Ambasady Ukrainy w Republice Tureckiej
 • 2004-2006 – II Sekretarz Wydziału Międzynarodowej Współpracy Wojskowej Departamentu Kontroli Zbrojeń oraz Współpracy Wojskowo-technicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy
 • 2006-2007 – I Sekretarz Wydziału Analitycznego Departamentu Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy (Biuro Ministra)
 • 2007-2010 – I Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2010-2011 – radca Ambasady Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 2012-2014 - zastępca dyrektora Departamentu Polityki Informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy
 • lipiec 2014-grudzień 2014 – zastępca dyrektora Departamentu Polityki i Komunikacji – kierownik Biura Analiz i Planowania Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy
 • grudzień 2014-wrzesień 2020 – zastępca szefa misji, radca-minister Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
 • wrzesień 2020-czerwiec 2022 – dyrektor Drugiego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy

 
Na stanowisko Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Wasyl Zwarycz został powołany Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 8 lutego 2022 r. Zastąpił na stanowisku Andrija Deszczycę.
 
 
  

© 2018 Super-Polska.pl stat4u