Bezpieczne ferie 2024

Autor: Lubuski UW 2024-02-12 08:54:35

Przedstawiciele lubuskich służb, inspekcji i straży potwierdzili przygotowanie do działań podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.


 

Lubuskie służby są przygotowane do akcji "Bezpieczne ferie"!

Od 12 lutego ponad 129 tysięcy młodych Lubuszan rozpocznie 2-tygodniową przerwę od obowiązków szkolnych!

W związku z tym Marek Cebula Wojewoda Lubuski zorganizował spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji, Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej, Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz Lubuskim Kuratorem Oświaty.

Jako Wojewoda Lubuski odpowiadam za podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie dbałości o życie, zdrowie mieszkańców. Chyba nie ma niczego ważniejszego, jak bezpieczeństwo, a to bezpieczeństwo zaczyna się w szkole i zaczyna się od najmłodszych 

– podkreślał Wojewoda podczas konferencji.

Przedstawiciele służb zdali Wojewodzie raport o prowadzonych działaniach, akcjach, spotkaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży a także kontrolach, które przyczynią się do zapewnienia nadzoru nad feriami w naszym województwie.

Działania podejmowane przez straż pożarną to m.in.: wizytacje i kontrole miejsc zimowego wypoczynku, prowadzenie zajęć i pogadanek z uczniami dot. bezpieczeństwa, pomoc przy organizacji ślizgawek i lodowisk i inne.

Działania podejmowane przez Lubuską Policję to m.in.: kontrole uczestników ruchu drogowego i zapewnienie płynności ruchu, kontrole pojazdów przewożących dzieci i młodzież oraz kierujących tymi pojazdami, skierowanie do służby na drogach maksymalnej liczba policjantów, działania edukacyjno – informacyjne.

Lubuski Kurator Oświaty: uruchamia całodobowy telefon interwencyjny - 784 675 096, kontroluje placówki wypoczynku znajdujące się na terenie województwa lubuskiego, współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz przebieg wypoczynku m. in. z Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Policją, Państwową Inspekcją Sanitarno - Epidemiologiczną, Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Transportu Drogowego.

Inspekcja Transportu Drogowego: prowadzi wzmożone kontrole od 10 lutego do końca ferii, sprawdza stan techniczny pojazdów przewożących dzieci na zimowiska, trzeźwość kierowców i uprawnienia do kierowania, współdziała z Policją przy podejmowaniu prowadzonych działań.

Służby wojewody potwierdziły, że są w pełnej gotowości do wzmożonego wysiłku na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców!

Dzięki ich współpracy ferie zimowe w naszym regionie będą nie tylko czasem wspaniałej zabawy, ale przede wszystkim bezpiecznym i spokojnym okresem odpoczynku dla wszystkich uczniów, mieszkańców i gości.

 

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u