O kulisach pracy Wojewody Mazowieckiego podczas spotkania z uczniami warszawskiego liceum

Autor: Mazowiecki UW 2024-02-12 09:01:37

Zarządzanie kryzysowe, nadzór nad działalnością samorządów, a także współpraca administracji rządowej z samorządową – to główne tematy, które poruszył Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski podczas spotkania z uczniami IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Spotkanie odbyło się w piątek 9 lutego w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście. Następnie Wojewoda Mazowiecki udzielił wywiadu na potrzeby podcastu pt. „Youngsters talking” prowadzonego przez Młodzieżową Radę Dzielnicy.

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski spotkał się z uczniami jednego z warszawskich liceów, aby przybliżyć specyfikę swojej pracy oraz szeroki zakres działania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Nie zabrakło również wątków związanych z dotychczasową karierą zawodową, w szczególności blisko 20-letniej pracy na rzecz rozwoju Mazowsza dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście w wydarzeniu wziął również udział Burmistrz Aleksander Ferens, który poprowadził spotkanie. 

Mazowsze to region porównywalny pod względem liczby ludności do takiego państwa jak Finlandia, dlatego pełnienie funkcji wojewody to szczególne wyzwanie i odpowiedzialność – powiedział Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

Dialog z samorządami i szeroki obszar działania

Podczas spotkania Wojewoda Mazowiecki podkreślił znaczenie dialogu i współpracy administracji rządowej z samorządową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Ze szczególnym zainteresowaniem uczniów spotkały się doświadczenia z pierwszych miesięcy od powołania na stanowisko przez Premiera RP. Młodzież zapytała również o możliwości administracji rządowej w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju województwa. Jedną z kwestii, które w trakcie rozmowy z kolei podkreślił Wojewoda było zarządzanie kryzysowe i wpływ szybkiego reagowania służb na bezpieczeństwo mieszkańców. 

Po zakończeniu spotkania z uczniami odbyło się nagranie podcastu „Youngsters talking”, prowadzonego przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Śródmieście.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u